• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   美麗的鴿子

   小學生日記647字
   作者:廖仁杰
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8. měi
  9. de
  10.  
  11.  
  12.    美麗的鴿子 
  13.  
  14.  
  15.             
  16. nián
  17.    
  18. yuè
  19.    
  20.  
  21.  
  22. xīng
  23.  
  24. tiān
  25. duō
  26. yún
  27.  
  28.  
  29.  200989日 星期日 天氣多云 
  30.  
  31.  
  32. xiàng
  33. zhēng
  34. zhe
  35. píng
  36.  
  37. xiàng
  38. zhēng
  39. zhe
  40. měi
  41. hǎo
  42.  
  43. měi
  44. dāng
  45.  鴿子象征著和平,象征著美好。每當
  46. bái
  47. cóng
  48. tóu
  49. dǐng
  50. luě
  51. guò
  52.  
  53. luò
  54. xià
  55. le
  56. piàn
  57. piàn
  58. jié
  59. bái
  60. de
  61. 白鴿從頭頂掠過,落下了一片片潔白的羽
  62. máo
  63.  
  64. gěi
  65. rén
  66. měi
  67. hǎo
  68. de
  69. xiá
  70. xiǎng
  71.  
  72. xiāng
  73. fán
  74. de
  75. rén
  76. mín
  77. guǎng
  78. chǎng
  79. 毛,給人以美好的遐想。襄樊的人民廣場
  80. shàng
  81. chéng
  82. qiān
  83. de
  84. qún
  85. zài
  86. guǎng
  87. chǎng
  88. zhōu
  89. wéi
  90. fēi
  91.  
  92. chéng
  93. le
  94. fán
  95. chéng
  96. 上成千的鴿群在廣場周圍飛舞,成了樊城
  97. de
  98. dào
  99. liàng
  100. fēng
  101. jǐng
  102.  
  103.  
  104.  
  105. 的一道亮麗風景。 
  106.  
  107.  
  108. jīn
  109. tiān
  110. shàng
  111.  
  112. lái
  113. dào
  114. rén
  115. mín
  116. guǎng
  117. chǎng
  118.  
  119. duō
  120. rén
  121.  今天上午,我來到人民廣場,許多人
  122. zài
  123. guǎng
  124. chǎng
  125. shàng
  126. yóu
  127. wán
  128.  
  129. zhī
  130. jiàn
  131. shù
  132. bǎi
  133. de
  134. zài
  135. guǎng
  136. 在廣場上游玩,只見數以百計的鴿子在廣
  137. chǎng
  138. shàng
  139. kōng
  140. fēi
  141. lái
  142. fēi
  143.  
  144. nào
  145.  
  146. yǒu
  147. de
  148. zài
  149. 場上空飛來飛去,打鬧嬉戲。有的鴿子在
  150. rén
  151. rén
  152. zhī
  153. jiān
  154. chuān
  155. suō
  156.  
  157. men
  158. jǐn
  159. màn
  160. zài
  161. chǎng
  162. 人與人之間穿梭,它們不緊不慢地在場地
  163. shàng
  164. zǒu
  165. lái
  166. zǒu
  167.  
  168. zhōu
  169. wéi
  170. de
  171. yóu
  172. yòng
  173. yǒu
  174. hǎo
  175. de
  176. guāng
  177. zhù
  178. 上走來走去,周圍的游客用友好的目光注
  179. shì
  180. zhe
  181. men
  182.  
  183. zhè
  184. xiē
  185. xiǎo
  186. huì
  187. yīn
  188. wéi
  189. hài
  190. ér
  191. fēi
  192. 視著它們。這些小鴿子不會因為害怕而飛
  193. zǒu
  194.  
  195. yòng
  196. xīn
  197. zài
  198. shàng
  199. xún
  200. zhǎo
  201. shí
  202.  
  203. rén
  204. men
  205. méi
  206. yǒu
  207. 走,用心地在地上尋找食物,人們也沒有
  208. shāng
  209. hài
  210. men
  211. de
  212.  
  213. ér
  214. shì
  215. men
  216. tóng
  217. yǐng
  218.  
  219. 傷害它們的意思,而是與它們一同合影,
  220. gěi
  221. men
  222. wèi
  223. shí
  224.  
  225. ǒu
  226. ěr
  227. huì
  228. qīng
  229. qīng
  230. xià
  231.  
  232. 給它們喂食,偶爾也會輕輕地撫摸一下,
  233. men
  234. háo
  235. méi
  236. yǒu
  237. kǒng
  238. xīn
  239.  
  240. fǎn
  241. ér
  242. rén
  243. hún
  244. 鴿子們絲毫沒有恐懼心理,反而與人混得
  245. hěn
  246. shú
  247.  
  248. hǎo
  249. xiàng
  250. men
  251. shì
  252. lǎo
  253. péng
  254. yǒu
  255. de
  256.  
  257. rén
  258. 很熟,好像他們是老朋友似的。人與鴿子
  259. píng
  260. gòng
  261. chù
  262.  
  263. xié
  264. xiàng
  265. bàn
  266.  
  267. duō
  268. me
  269. měi
  270. de
  271. huà
  272. 和平共處,和諧相伴,一幅多么美麗的畫
  273. juàn
  274. ya
  275.  
  276. rán
  277.  
  278. qún
  279. cóng
  280. tóu
  281. dǐng
  282. fēi
  283. guò
  284.  
  285. 卷呀!突然,一群鴿子從我頭頂飛過,一
  286. huì
  287. ér
  288. fēi
  289. guò
  290. shù
  291. lín
  292.  
  293. huì
  294. ér
  295. fēi
  296. xiàng
  297. lóu
  298. mín
  299. zhái
  300.  
  301. 會兒飛過樹林,一會兒飛向大樓民宅,一
  302. huì
  303. ér
  304. yòu
  305. xùn
  306. fēi
  307. huí
  308. lái
  309.  
  310. luò
  311. zài
  312. ?g
  313. cóng
  314. zhōng
  315.  
  316. qīn
  317. wěn
  318. 會兒又迅速地飛回來,落在花叢中,親吻
  319. zhe
  320. xiān
  321. yàn
  322. de
  323. ?g
  324. duǒ
  325.  
  326.  
  327.  
  328. 著鮮艷的花朵。 
  329.  
  330.  
  331. kàn
  332.  
  333. biān
  334. yǒu
  335. zhī
  336. xiǎo
  337. zhèng
  338. zài
  339. guǎng
  340. chǎng
  341. zhōng
  342. yāng
  343.  看,那邊有幾只小鴿子正在廣場中央
  344. yōu
  345. rán
  346. sàn
  347. ne
  348.  
  349. ài
  350. měi
  351. de
  352. zhèng
  353. zài
  354. shū
  355. 悠然自得地散步呢!愛美的鴿子正在梳理
  356. zhe
  357. hǎo
  358. kàn
  359. de
  360. máo
  361.  
  362. shēn
  363. huī
  364. yóu
  365. liàng
  366. de
  367. 著自己好看的羽毛,它那一身灰色油亮的
  368. máo
  369.  
  370. jiù
  371. xiàng
  372. chuān
  373. zhe
  374. shēn
  375. qiú
  376.  
  377. zhōu
  378. wéi
  379. 羽毛,就像穿著一身裘皮大衣,脖子周圍
  380. quān
  381. fěi
  382. cuì
  383. bān
  384. máo
  385.  
  386. zhèng
  387. tiáo
  388. ?g
  389. wéi
  390. jīn
  391.  
  392. 一圈翡翠般碧綠羽毛,正如一條花圍巾,
  393. wéi
  394. zēng
  395. shǎo
  396.  
  397. hóng
  398. de
  399. xiǎo
  400. zhǎo
  401. yóu
  402. zhe
  403. shuāng
  404. hóng
  405. 為它增色不少,紅色的小爪猶如著一雙紅
  406. xié
  407.  
  408. zhāng
  409. kāi
  410. chì
  411. bǎng
  412.  
  413. xiàng
  414. shì
  415. zài
  416. wéi
  417. men
  418. xuàn
  419. yào
  420. 舞鞋,它張開翅膀,像是在為我們炫耀自
  421. piāo
  422. liàng
  423. de
  424. shang
  425.  
  426.  
  427.  
  428.  
  429. 己漂亮的衣裳…… 
  430.  
  431.  
  432. yòu
  433. qún
  434. fēi
  435. le
  436. guò
  437. lái
  438.  
  439. xià
  440. le
  441. piàn
  442. piàn
  443.  又一群鴿子飛了過來,撒下了片片羽
  444. máo
  445.  
  446. suí
  447. fēng
  448. piāo
  449. xiàng
  450. yuǎn
  451. fāng
  452.  
  453. fǎng
  454. kàn
  455. jiàn
  456. wěi
  457. de
  458. 毛,隨風飄向遠方。我仿佛看見那偉大的
  459. píng
  460. zhī
  461. shén
  462. zhèng
  463. zhāng
  464. kāi
  465. shuāng
  466.  
  467. yōng
  468. bào
  469. zhe
  470. zhè
  471. měi
  472. de
  473. shì
  474. 和平之神正張開雙臂,擁抱著這美麗的世
  475. jiè
  476.  
  477. ràng
  478. yǒng
  479. yuǎn
  480. chōng
  481. mǎn
  482. píng
  483.  
  484. yǒu
  485.  
  486.  
  487.  
  488. 界,讓它永遠充滿和平、友誼。 
  489.  
  490.  
  491. ài
  492.  
  493. gèng
  494. ài
  495. zhè
  496. měi
  497. de
  498. shì
  499. jiè
  500.  
  501.  
  502.  我愛鴿子,更愛這個美麗的世界。 
  503.  
  504.  
  505.  
  506.  
  507.  
  508.   
    
   無注音版:
    
    
    
    
    美麗的鴿子
    
     2009年8月9日
    星期日 天氣多云
    
     鴿子象征著和平,象征著美好。每當白鴿從頭頂掠過,落下了一片片潔白的羽毛,給人以美好的遐想。襄樊的人民廣場上成千的鴿群在廣場周圍飛舞,成了樊城的一道亮麗風景。
    
     今天上午,我來到人民廣場,許多人在廣場上游玩,只見數以百計的鴿子在廣場上空飛來飛去,打鬧嬉戲。有的鴿子在人與人之間穿梭,它們不緊不慢地在場地上走來走去,周圍的游客用友好的目光注視著它們。這些小鴿子不會因為害怕而飛走,用心地在地上尋找食物,人們也沒有傷害它們的意思,而是與它們一同合影,給它們喂食,偶爾也會輕輕地撫摸一下,鴿子們絲毫沒有恐懼心理,反而與人混得很熟,好像他們是老朋友似的。人與鴿子和平共處,和諧相伴,一幅多么美麗的畫卷呀!突然,一群鴿子從我頭頂飛過,一會兒飛過樹林,一會兒飛向大樓民宅,一會兒又迅速地飛回來,落在花叢中,親吻著鮮艷的花朵。
    
     看,那邊有幾只小鴿子正在廣場中央悠然自得地散步呢!愛美的鴿子正在梳理著自己好看的羽毛,它那一身灰色油亮的羽毛,就像穿著一身裘皮大衣,脖子周圍一圈翡翠般碧綠羽毛,正如一條花圍巾,為它增色不少,紅色的小爪猶如著一雙紅舞鞋,它張開翅膀,像是在為我們炫耀自己漂亮的衣裳……
    
     又一群鴿子飛了過來,撒下了片片羽毛,隨風飄向遠方。我仿佛看見那偉大的和平之神正張開雙臂,擁抱著這美麗的世界,讓它永遠充滿和平、友誼。
    
     我愛鴿子,更愛這個美麗的世界。
    
    
     

    鴿子

    小學生日記703字
    作者:幻想的翅…
   •  
   • 
   •  
   • shí
   • guāng
   • zhēn
   • de
   • hěn
   • qíng
   •  
   • zǒng
   • huì
   • tíng
   • liú
   •  
   • jiù
   • xiàng
   • wēi
   • 時光真的很無情,總不會停留。就像微
   • xiǎo
   • de
   • shā
   • yàng
   •  
   • bèi
   • men
   • wàng
   •  
   • jiàn
   • jiàn
   • cóng
   • men
   • 小的細沙一樣,被我們遺忘,漸漸從我們
   • 閱讀全文

    美麗的下合灣

    小學生日記589字
    作者:月野初曦
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xià
   • wān
   • shì
   • ěr
   • hǎi
   • bīn
   •     下合灣是洱海湖濱一
   • càn
   • làn
   • de
   • míng
   • zhū
   •  
   • wèi
   • ěr
   • hǎi
   • dōng
   • nán
   • miàn
   •  
   • miàn
   • huán
   • 顆燦爛的明珠,位于洱海東南面,四面環
   • shān
   •  
   • liǔ
   • shù
   • zhòng
   • duō
   •  
   • shuì
   • lián
   • chéng
   • piàn
   •  
   • huán
   • jìng
   • yōu
   • měi
   •  
   •  
   • 山,柳樹眾多,睡蓮成片,環境優美。 
   • 閱讀全文

    美麗的幻想

    小學生日記194字
    作者:知識無盡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   •             
   •  
   •    
   •  
   •     今天是2010 3 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   • lái
   •  
   • kāi
   • chuāng
   •  
   • wài
   • yáng
   •  今天早上一起來,打開窗,屋外陽
   • guāng
   • míng
   • mèi
   •  
   • qiān
   • wàn
   • jīn
   • zhào
   • shè
   • jìn
   • lái
   •  
   •  
   • ā
   •  
   • jīn
   • 光明媚。千萬絲金屢照射進來。“啊!今
   • 閱讀全文

    美麗的鴿子

    小學生日記647字
    作者:廖仁杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   •  
   •  
   •    美麗的鴿子 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • duō
   • yún
   •  
   •  
   •  200989日 星期日 天氣多云 
   •  
   •  
   • xiàng
   • zhēng
   • zhe
   • píng
   •  
   • xiàng
   • zhēng
   • zhe
   • měi
   • hǎo
   •  
   • měi
   • dāng
   •  鴿子象征著和平,象征著美好。每當
   • 閱讀全文

    自信點,自己將會是最美麗的天使。

    小學生日記382字
    作者:凌雨菡
   •  
   •  
   •  
   •  
   • qíng
   • ruǐ
   • xīn
   • shì
   • hǎo
   • péng
   • yǒu
   •  
   • qíng
   • ruǐ
   • xīn
   •  
   •   我和晴蕊欣是好朋友,晴蕊欣,
   • zhè
   • bèi
   • tóng
   • xué
   • chēng
   • wéi
   • guài
   • guài
   • chǒu
   • shǎo
   • de
   •  
   • jīng
   • cháng
   • bèi
   • 這個被同學稱為怪怪丑少女的她,經常被
   • xiē
   • piāo
   • liàng
   • de
   • shēng
   • cháo
   • xiào
   •  
   • méi
   • duō
   • shǎo
   • rén
   • yuàn
   • 一些比她漂亮的女生嘲笑。也沒多少人愿
   • 閱讀全文

    美麗的秋天

    小學生日記364字
    作者:劉旭
   •  
   •  
   •  
   •  
   • qiū
   • tiān
   • dào
   • le
   •  
   • tiān
   • kāi
   • shǐ
   • jiàn
   • jiàn
   • de
   • biàn
   • lěng
   •   秋天到了,天氣開始漸漸的變冷
   • le
   •  
   • shù
   • shàng
   • de
   • màn
   • màn
   • de
   • huáng
   • le
   •  
   • kōng
   • zhōng
   • de
   • 了,樹上的葉子慢慢的發黃了,空中的大
   • yàn
   • gāo
   • gāo
   • xìng
   • xìng
   • de
   • fēi
   • dào
   • nán
   • fāng
   • guò
   • dōng
   • le
   •  
   • mǎn
   • shān
   • biàn
   • 雁高高興興的飛到南方過冬了。滿山遍野
   • 閱讀全文

    美麗的九壩村

    小學生日記277字
    作者:徐騁
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • men
   • quán
   • jiā
   • rén
   • jué
   • ?
   • dào
   • jiǔ
   • cūn
   • kàn
   •   今天我們全家人決定到九壩村看
   • wàng
   • jiù
   • gōng
   • 望舅公
   •  
   •  
   • shàng
   • le
   • men
   • zuò
   • zài
   • chē
   • shàng
   • guān
   • kàn
   • chuāng
   • wài
   • de
   • měi
   • jǐng
   •  上路了我們坐在車上觀看窗外的美景
   • 閱讀全文

    美麗的地方

    小學生日記310字
    作者:張佳慧
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •  
   •  
   • nǎi
   •     五月一日, 我去奶
   • nǎi
   • jiā
   • le
   •  
   • hěn
   • měi
   •  
   • yǒu
   • xiǎo
   • dòng
   •  
   • yǒu
   • zhí
   •  
   • 奶家了。那里很美,有小動物,有植物。
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    美麗的朱頂紅

    小學生日記660字
    作者:劉超越
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   • chá
   •  
   •   觀察日記一)
   •  
   •  
   • jiā
   • yǒu
   • pén
   • zhū
   • dǐng
   • hóng
   •  
   • zhū
   • dǐng
   • hóng
   • de
   •  我家有一盆朱頂紅,朱頂紅的葉子碧
   • de
   •  
   • gòng
   • yǒu
   • liù
   • piàn
   •  
   • liù
   • piàn
   • fèn
   • kāi
   • liǎng
   • 綠碧綠的,共有六片。六片葉子分開兩組
   • 閱讀全文

    美麗的公園

    小學生日記305字
    作者:趙巖竺
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   • gōng
   • yuán
   •   美麗的公園
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   • 2008215日 星期五 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • tóng
   • xué
   • dào
   • gōng
   • yuán
   • kàn
   • jǐng
   •  
   •  今天,我和同學一起到公園看景。
   • 閱讀全文

    美麗的延安

    小學生日記221字
    作者:程雨薇
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • jiā
   • xiāng
   • zài
   • yán
   • ān
   •  
   • fēng
   • jǐng
   • yōu
   • měi
   •   我的家鄉在延安,那里風景優美
   • yǒu
   • duō
   • míng
   • shèng
   •  
   • 有許多名勝古跡。
   •  
   •  
   • yán
   • ān
   • yǒu
   • bǎo
   • shān
   •  
   • qīng
   • liáng
   • shān
   •  
   • fèng
   • huáng
   • shān
   •  
   • yáng
   •  延安有寶塔山、清涼山、鳳凰山、楊
   • 閱讀全文

    美麗的音樂噴泉

    小學生日記286字
    作者:宋建宇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   • qíng
   •  
   •   2009228日 星期六 天氣晴 
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   • yīn
   • pēn
   • quán
   •  
   •  
   •  美麗的音樂噴泉 
   • 閱讀全文

    美麗的呼和浩特

    小學生日記316字
    作者:dongxc
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   •   美麗的呼和
   •  
   •  
   •  
   • shì
   • měi
   • de
   • fāng
   •  
   • yǒu
   • shù
   • qīng
   • de
   •  呼和是個美麗的地方,有數不清的
   • shāng
   • diàn
   • shù
   • qīng
   • de
   • shù
   •  
   • 商店和數不清的樹。
   • 閱讀全文

    美麗的春天

    小學生日記234字
    作者:楊略韜
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lái
   •  
   • yuán
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • dài
   •   來 源   今天,爺爺帶
   • lǎo
   • jiā
   • zuò
   •  
   • 我去老家做客。
   •  
   •  
   • dào
   • le
   • lǎo
   • jiā
   •  
   • pǎo
   • dào
   • hòu
   • shān
   • shàng
   •  
   • xiàn
   •  到了老家,我立馬跑到后山上,發現
   • 閱讀全文

    美麗的昌江廣場

    小學生日記346字
    作者:qmy0002
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • jiā
   • zài
   • jǐng
   • zhèn
   •  
   • yǒu
   • zuò
   •   我的家在景德鎮,那里有一座
   • zuì
   • zuì
   • měi
   • de
   • xiū
   • xián
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • jiào
   • chāng
   • jiāng
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • 最大最美麗的休閑廣場,叫昌江廣場。
   •  
   •  
   •  
   • lái
   • dào
   • guǎng
   • chǎng
   •  
   • shǒu
   • xiān
   • yìng
   • yǎn
   • lián
   • de
   • shì
   •  
   • jiǔ
   •  來到廣場,首先映入眼簾的是“九
   • 閱讀全文

    觀察日記:有趣的鴿子

    小學生日記662字
    作者:韋俊杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • de
   •   有趣的鴿子
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • tián
   • yáng
   • shí
   • yàn
   • xiǎo
   • xué
   • sān
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   • wéi
   • jun4
   •  200997日 田陽實驗小學三(3)班韋俊
   • jié
   • 閱讀全文

    鴿子

    小學生日記471字
    作者:圓兒
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    鴿子
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • mǎn
   • dōu
   • hǎi
   • gōng
   • yuán
   • guān
   • chá
   •  今天我和爸爸去滿都海公園觀察鴿子
   •  
   • tóu
   • de
   • liǎng
   • fèn
   • bié
   • yǒu
   • zhì
   • yǎn
   • jīng
   •  
   • yǎn
   • jīng
   • de
   • ,鴿子頭的兩側分別有一制眼睛,眼睛的
   • 閱讀全文

    美麗的天鵝灣

    小學生日記390字
    作者:王亨利
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   • é
   • wān
   • shì
   • jiàn
   • guò
   • de
   • zhōng
   •   x  天鵝灣是我見過的中
   • móu
   • xiàn
   • de
   •  
   • shì
   • zhōng
   • móu
   • xiàn
   • zuì
   • de
   • 牟縣的一個湖泊,也是中牟縣最大的一個
   •  
   • shì
   • zhōng
   • móu
   • xiàn
   • zuì
   • měi
   • de
   • fāng
   •  
   • fēng
   • 湖泊,也是中牟縣最美麗的地方。那里風
   • 閱讀全文

    美麗的雪景

    小學生日記419字
    作者:馬小飛兒
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   • xuě
   • jǐng
   •   Q  美麗的雪景
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • jiù
   • shì
   • dōng
   • tiān
   •  
   • yīn
   • wéi
   • dōng
   • tiān
   • yǒu
   •  我最喜歡的就是冬天,因為冬天有我
   • zuì
   • huān
   • de
   • xuě
   •  
   •  
   •  
   • 最喜歡的大雪! 
   • 閱讀全文

    美麗的校園

    小學生日記239字
    作者:俊婕
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • de
   • xué
   •    
   • xíng
   • fèi
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zōu
   •  
   •   我的學/刑旖蚵沸⊙В??諏?
   • fēn
   • fǎn
   • nǎi
   •  
   • zhì
   • fáng
   • sōng
   •  
   • huài
   • jiào
   •  
   •  
   • chún
   •  
   • 寺酚胩旖蚵返氖?致房凇R壞窖??醇?
   • zhú
   • pài
   • xūn
   • tào
   • pàn
   • níng
   • yuán
   • ér
   • liáo
   • liàn
   • chī
   • zhèng
   •  
   • huàn
   •  
   • 竺派系窨套盼甯黿鴯饃遼戀拇笞鄭?喚?
   • 閱讀全文

    美麗的天鵝灣

    小學生日記390字
    作者:王亨利
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   • é
   • wān
   • shì
   • jiàn
   • guò
   • de
   • zhōng
   •   x  天鵝灣是我見過的中
   • móu
   • xiàn
   • de
   •  
   • shì
   • zhōng
   • móu
   • xiàn
   • zuì
   • de
   • 牟縣的一個湖泊,也是中牟縣最大的一個
   •  
   • shì
   • zhōng
   • móu
   • xiàn
   • zuì
   • měi
   • de
   • fāng
   •  
   • fēng
   • 湖泊,也是中牟縣最美麗的地方。那里風
   • 閱讀全文

    美麗的雪景

    小學生日記419字
    作者:馬小飛兒
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   • xuě
   • jǐng
   •   Q  美麗的雪景
   •  
   •  
   • zuì
   • huān
   • de
   • jiù
   • shì
   • dōng
   • tiān
   •  
   • yīn
   • wéi
   • dōng
   • tiān
   • yǒu
   •  我最喜歡的就是冬天,因為冬天有我
   • zuì
   • huān
   • de
   • xuě
   •  
   •  
   •  
   • 最喜歡的大雪! 
   • 閱讀全文

    美麗的小狗

    小學生日記219字
    作者:譚藝瀟
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • yǒu
   • fēi
   • cháng
   • piāo
   • liàng
   • de
   • xiǎo
   • gǒu
   •  
   •   我家里有一個非常漂亮的小狗,
   • de
   • táo
   •  
   •  
   • 無比的淘氣。 
   •  
   •  
   • de
   • yǎn
   • jīng
   • jiǒng
   • jiǒng
   • yǒu
   • shén
   •  
   • ěr
   • duǒ
   • hěn
   • líng
   •  
   • shēn
   •  它的眼睛炯炯有神,耳朵很機靈,身
   • 閱讀全文

    最美麗的伊斯蘭建筑

    小學生日記156字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • yōu
   • měi
   • de
   • lán
   • ?
   • zhù
   •  最優美的伊斯蘭建筑
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • le
   •  
   • de
   • tào
   • bǎi
   •  
   •  今天,我讀了《我的第一套大百科》
   • zhōng
   • de
   • shì
   • jiè
   • zhī
   • zuì
   • bǎi
   •  
   • zhī
   • dào
   • le
   • zuì
   • yōu
   • měi
   • de
   • 中的世界之最大百科。我知道了最優美的
   • 閱讀全文

    美麗的玫瑰花

    小學生日記201字
    作者:戴佳妮
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   • méi
   • guī
   • ?g
   •  美麗的玫瑰花
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zài
   • gōng
   • yuán
   • kàn
   • jiàn
   • le
   • duō
   • de
   • méi
   • guī
   •  今天,我在公園里看見了許多的玫瑰
   • ?g
   •  
   • xiǎn
   • de
   • wài
   • měi
   •  
   • xiàng
   • hóng
   • liǎn
   • dàn
   • ér
   • de
   • 花,它顯的格外美麗,像一個紅臉蛋兒的
   • 閱讀全文

    我的鴿子

    小學生日記317字
    作者:韋俊杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • yīn
   •  
   •  
   •   55日 星期二 陰 
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • de
   •  
   •  
   •  可愛的鴿子 
   • 閱讀全文

    可愛的鴿子

    小學生日記183字
    作者:韋俊杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • ài
   • de
   •  
   •  
   •   可愛的鴿子 
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   • yǎng
   • le
   • zhī
   •  
   • yǒu
   • zhī
   • bái
   • de
   •  
   •  我家養了四只鴿子,有一只白的,
   • zhī
   • bái
   • hēi
   • de
   • liǎng
   • zhī
   • huī
   • de
   •  
   •  
   •  
   •  
   • 一只白黑的和兩只灰的。  
   • 閱讀全文

    美麗的噴泉

    小學生日記281字
    作者:楊一帆
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • fàn
   • diàn
   • chī
   • fàn
   •   今天我和爸爸媽媽去飯店吃飯
   •  
   • dào
   • le
   • fàn
   • diàn
   • mén
   • kǒu
   • jiù
   • kàn
   • dào
   • le
   • pēn
   • quán
   •  
   • pēn
   • quán
   • pēn
   • ,到了飯店門口我就看到了噴泉,噴泉噴
   • chū
   • le
   • jié
   • bái
   • de
   • shuǐ
   •  
   • chū
   • le
   • huá
   • huá
   • de
   • liú
   • shuǐ
   • shēng
   •    
   • yòu
   • pái
   • 出了潔白的水。發出了嘩嘩的流水聲/幼排
   • 閱讀全文

    美麗的郁金香

    小學生日記422字
    作者:王一帆wy…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • de
   • jīn
   • xiāng
   •  
   •  
   •    美麗的郁金香 
   •  
   •  
   • xīng
   • tiān
   • shàng
   •  
   • duì
   • shuō
   •  
   •  
   • zhè
   • tiān
   •  星期天上午,爸爸對我說:“這幾天
   • shì
   • jīn
   • xiāng
   • shèng
   • kāi
   • de
   • shí
   • hòu
   •  
   • yào
   • men
   • tài
   • wān
   • 是郁金香盛開的時候,要不我們去太子灣
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.kkfma.com:渭南市| www.directequipement.net:石河子市| www.blimprobotics.com:仁布县| www.midifa.com:新乡县| www.corsidilinguaitaliana.com:根河市| www.cp7721.com:安吉县| www.xfshh.com:武强县| www.cinematocinema.com:苏尼特左旗| www.qbjsc.com:新源县| www.srmcinc.org:昌乐县| www.21ahdns.com:永兴县| www.bentamotzberri.com:淮北市| www.iptb.org:子长县| www.itsagreed.com:化州市| www.gdgypvc.com:共和县| www.woodenfences.org:封丘县| www.dellbjb.com:抚宁县| www.arabianpunchfront.com:类乌齐县| www.david-kibble.com:海林市| www.krowstore.com:洛阳市| www.lrrsw.cn:沾化县| www.aolcoaches.com:江油市| www.gillysnow.com:天柱县| www.agenciaaccords.com:阜城县| www.mh1819.com:阜康市| www.ouruolai.com:锦州市| www.jingmeihb.com:陈巴尔虎旗| www.uknowkase.com:大余县| www.stephanmueller.net:长岭县| www.vns4393.com:静乐县| www.mulama.com:马尔康县| www.cmagermany.com:晋江市| www.fzu123.com:潞西市| www.edunestinstitute.com:剑阁县| www.sterlingsilvergifts.com:石台县| www.liaoxy.com:孟村| www.yzhytkd.com:林口县| www.sacnakil.com:长垣县| www.danwolfforsenate.com:容城县| www.cp3585.com:抚松县| www.zstsjd.com:湖口县| www.happy-pie.com:沂水县| www.jordantrainerprime.com:本溪市| www.zdrowienatalerzu.com:淄博市| www.cn733.com:望江县| www.jlkyp.com:颍上县| www.lixiaoqiu.com:吉安县| www.myearnedincome.com:宁化县| www.letsbecomefit.com:南汇区| www.zuluanimazione.com:甘南县| www.irenecroce.com:秦皇岛市| www.jaydenmall.com:宝兴县| www.accwangxiao.com:布拖县| www.brandarab123.com:咸宁市| www.88dgj.com:左权县| www.yihengart.com:大理市| www.bwenquan.com:苏尼特右旗| www.yjefu.com:焦作市| www.687005.com:武山县| www.wwwzhenren.com:吉安市| www.hg18345.com:洪湖市| www.cherrystonesoftware.com:通道| www.cp5579.com:广灵县| www.sun-automation.com:玉环县| www.spiritridersmc.org:剑阁县| www.thedivineasana.com:塘沽区| www.antonionicosia.com:抚宁县| www.changinglivesdayspa.com:抚松县| www.biologyislife.com:和平区| www.xmkainos.com:湟源县| www.hg51456.com:东方市| www.ramexrentacar.com:湾仔区| www.dogalviagra.com:合山市| www.1212312.com:黄山市| www.cxgcpj.com:古浪县| www.nnbyrm.com:滨州市| www.taipeisailing.org:西青区| www.lidande.com:伊春市| www.02art.com:于都县| www.businessptr.com:雅江县| www.zxqlw.cn:金昌市| www.tssth.org:曲靖市| www.mbkty.cn:远安县| www.mermecinc.com:凤山县|