• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   讓人害怕的一次經歷

   小學生日記670字
   作者:靜靜的
  1.  
  2. zuó
  3. tiān
  4.  
  5. shēng
  6. le
  7.  
  8. xiǎng
  9. gēn
  10. dào
  11. 昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道
  12. qiàn
  13.  
  14. yòu
  15. jiào
  16. hǎo
  17.  
  18. zǒu
  19. zài
  20. màn
  21. zhǎng
  22. de
  23. xiǎo
  24. 歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小
  25. xiàng
  26.  
  27. xiǎng
  28. zhe
  29. gāi
  30. zěn
  31. me
  32. gēn
  33. dào
  34. qiàn
  35. de
  36. shì
  37.  
  38. 巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
  39.  
  40. rán
  41.  
  42. líng
  43. mǐn
  44. xiǎo
  45. gǒu
  46. gǒu
  47. de
  48. wén
  49. dào
  50. le
  51. 忽然,我那靈敏如小狗狗的鼻子聞到了
  52. zhèn
  53. xiāng
  54. wèi
  55.  
  56. yuán
  57. lái
  58. shì
  59. de
  60. zài
  61. zuò
  62. fàn
  63. ne
  64. 一陣香味,原來是隔壁的何大媽在做飯呢
  65.  
  66. de
  67. líng
  68. gǎn
  69. shàng
  70. jiù
  71. lái
  72. le
  73.  
  74. zěn
  75. me
  76. zuò
  77. dùn
  78. 。我的靈感馬上就來了。我怎么不做一頓
  79. fàn
  80. gěi
  81. ne
  82.  
  83. cóng
  84. xiǎo
  85. dào
  86. dōu
  87. méi
  88. gěi
  89. zuò
  90. guò
  91. 飯給媽媽呢,我從小到大都沒給媽媽做過
  92. dùn
  93. fàn
  94.  
  95. shì
  96. pǎo
  97. huí
  98. jiā
  99.  
  100. nào
  101. zhōng
  102. diào
  103. dào
  104. le
  105. 一頓飯。于是我跑回家里,把鬧鐘調到了
  106. zǎo
  107. shàng
  108.    
  109.  
  110.       
  111. fèn
  112.  
  113. yīn
  114. wéi
  115. tīng
  116. shuō
  117. zǎo
  118. cài
  119. shì
  120. chǎng
  121. jiù
  122. huì
  123. 早上530分,因為聽媽媽說早去菜市場就會
  124. yǒu
  125. hěn
  126. duō
  127. xīn
  128. xiān
  129. de
  130. cài
  131.  
  132. wǎn
  133. le
  134. jiù
  135. zhī
  136. yǒu
  137. bié
  138. rén
  139. tiāo
  140. shèng
  141. 有很多新鮮的菜,去晚了就只有別人挑剩
  142. xià
  143. de
  144. le
  145.  
  146. wéi
  147. le
  148. ràng
  149. chī
  150. dào
  151. xīn
  152. xiān
  153. de
  154. cài
  155.  
  156. dān
  157. 下的了,為了讓媽媽吃到新鮮的菜;不耽
  158. zǎo
  159. shàng
  160. de
  161. shí
  162. jiān
  163.  
  164. zhī
  165. hǎo
  166. zǎo
  167. xiē
  168. jìn
  169. háng
  170. duì
  171. 誤媽媽早上的時間。我只好早些進行我對
  172. de
  173. dào
  174. qiàn
  175.  
  176. 媽媽的道歉。
  177.  
  178.  
  179. dīng
  180. líng
  181. líng
  182. dīng
  183. líng
  184. líng
  185.  
  186. wàng
  187. le
  188. yào
  189. zuò
  190. fàn
  191. gěi
  192. chī
  193. ‘丁零零丁零零’忘了要做飯給媽媽吃
  194. le
  195.  
  196. xiàng
  197. píng
  198. shí
  199. yàng
  200. lǎn
  201. sàn
  202. de
  203. chuáng
  204.  
  205. kàn
  206. le
  207. kàn
  208. nào
  209. 了,我象平時一樣懶散的起床,看了看鬧
  210. zhōng
  211. yuán
  212. lái
  213. cái
  214.    
  215.  
  216.       
  217. fèn
  218.  
  219. zhèng
  220. zhǔn
  221. bèi
  222. zài
  223. shuì
  224. de
  225. huí
  226. lóng
  227. jiào
  228. 鐘原來才530分,我正準備再睡我的回籠覺
  229.  
  230. dāng
  231. de
  232. ěr
  233. duǒ
  234. kào
  235. jìn
  236. zhěn
  237. tóu
  238. shí
  239.  
  240. rán
  241. xiǎng
  242. ,可當我的耳朵靠近枕頭時,我突然想起
  243. yào
  244. mǎi
  245. cài
  246.  
  247. biàn
  248. shàng
  249. jiāng
  250. zài
  251. zhěn
  252. tóu
  253. shàng
  254. de
  255. ěr
  256. duǒ
  257. 我要去買菜,便馬上將爬在枕頭上的耳朵
  258.  
  259.  
  260. le
  261. lái
  262.  
  263. jīng
  264. shén
  265. huàn
  266.  
  267. jīng
  268. shén
  269. dǒu
  270. sǒu
  271.  
  272. xiàng
  273. ‘提’了起來,精神煥發,精神抖擻,象
  274. huàn
  275. le
  276. rén
  277. de
  278.  
  279.    
  280. fèn
  281. zhōng
  282. wán
  283. liǎn
  284.  
  285. zuò
  286. wán
  287. qiē
  288. 換了一個人似的,5分鐘洗完臉,做完一切
  289. zhǔn
  290. bèi
  291.  
  292. le
  293.       
  294. yuán
  295.  
  296. niè
  297. shǒu
  298. niè
  299. jiǎo
  300. de
  301. kāi
  302. jiā
  303. mén
  304.  
  305. zǒu
  306. 準備,拿了50員,躡手躡腳的打開家門,走
  307. le
  308. chū
  309.  
  310. 了出去。
  311.  
  312. kuān
  313. ?
  314. de
  315.  
  316. shàng
  317. rén
  318. méi
  319.  
  320. jìn
  321. de
  322. 寬敞的 大馬路上一人也沒,我不禁的
  323. le
  324. lěng
  325. chàn
  326.  
  327. zǒu
  328. gèng
  329. kuài
  330. le
  331.  
  332. dāng
  333. zǒu
  334. dào
  335. 打了一個冷顫,走得更快了,當我走到一
  336. shí
  337. kǒu
  338. shí
  339.  
  340. zhǔn
  341. bèi
  342. mǎi
  343. běn
  344. běn
  345.  
  346. 個十字路口時,我準備買一本本子,可那
  347. lǎo
  348. bǎn
  349. shuì
  350. de
  351. zhèng
  352. jìn
  353. shí
  354.  
  355. xiǎng
  356. chǎo
  357. xǐng
  358.  
  359. 老板睡的正起勁時,我也不想吵醒他,可
  360. dàn
  361. zhuǎn
  362. shēn
  363. shí
  364.  
  365. yǒu
  366. wèi
  367. lǎo
  368. miǎn
  369. shū
  370. shū
  371. zhèng
  372. kàn
  373. zhe
  374.  
  375. 但我轉身時,有一位老緬叔叔正看著我,
  376. xīn
  377. xiǎng
  378. 我心想
  379.  
  380. wán
  381. le
  382. wán
  383. le
  384.  
  385.  
  386. duì
  387. shuō
  388.  
  389. bié
  390.  
  391. yào
  392. lěng
  393. ‘完了完了’,我對自己說,別怕,要冷
  394. jìng
  395.  
  396. shì
  397.  
  398. jiù
  399. dāng
  400. méi
  401. kàn
  402. jiàn
  403.  
  404. rào
  405. zhe
  406. zǒu
  407.  
  408. 靜,于是,我就當沒看見,繞著他走,我
  409. zǒu
  410. le
  411. jié
  412.  
  413. rán
  414. tīng
  415. dào
  416. yǒu
  417. rén
  418. zài
  419. jiào
  420.  
  421. zhuǎn
  422. shēn
  423. 走了一截,突然聽到有人在叫我,轉身一
  424. kàn
  425.  
  426. yuán
  427. lái
  428. shàng
  429. wèi
  430. lǎo
  431. miǎn
  432. shū
  433. shū
  434.  
  435. zhe
  436. sān
  437. lún
  438. chē
  439. 看,原來上那位老緬叔叔,他騎著三輪車
  440.  
  441. yóu
  442.  
  443. shì
  444. xià
  445.  
  446. sān
  447. lún
  448. chē
  449. de
  450. yóu
  451. rán
  452. jiā
  453. ,由于,是下坡,三輪車的速度也油然加
  454.  
  455. zhī
  456. tīng
  457. jiàn
  458.  
  459.  
  460. de
  461. shēng
  462.  
  463. wèi
  464. lǎo
  465. miǎn
  466. shū
  467. shū
  468. 速。只聽見‘啪’的一聲,那位老緬叔叔
  469. shuāi
  470. jiāo
  471. le
  472.  
  473. sān
  474. lún
  475. chē
  476. dào
  477. de
  478. jiǎo
  479.  
  480. hěn
  481. xiǎng
  482. zǒu
  483. guò
  484. 摔跤了,三輪車砸到他的腳,我很想走過
  485.  
  486. xīn
  487. de
  488. kǒng
  489. ràng
  490. yào
  491. guò
  492.  
  493. zhī
  494. hǎo
  495. niǔ
  496. 去,可心的恐懼讓我不要過去。我只好扭
  497. tóu
  498. jiù
  499. zǒu
  500.  
  501. 頭就走。
  502.  
  503. dào
  504. le
  505. cài
  506. shì
  507. chǎng
  508.  
  509. dēng
  510. guāng
  511. míng
  512. liàng
  513.  
  514. rén
  515. shān
  516. rén
  517. hǎi
  518.  
  519. 到了菜市場,那燈光明亮,人山人海,
  520. kǒng
  521. zǎo
  522. jiù
  523. pāo
  524. dào
  525. le
  526. jiǔ
  527. xiāo
  528. yún
  529. wài
  530. le
  531.  
  532. 那恐懼也早就拋到了九霄云外了。
  533.  
  534.  
  535.  
  536.  
  537. yōu
  538. xiù
  539. zuò
  540. wén
  541.  
  542.  
  543.  
  544. 優秀作文  
    
   無注音版:
    
    昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
    忽然,我那靈敏如小狗狗的鼻子聞到了一陣香味,原來是隔壁的何大媽在做飯呢。我的靈感馬上就來了。我怎么不做一頓飯給媽媽呢,我從小到大都沒給媽媽做過一頓飯。于是我跑回家里,把鬧鐘調到了早上5;30分,因為聽媽媽說早去菜市場就會有很多新鮮的菜,去晚了就只有別人挑剩下的了,為了讓媽媽吃到新鮮的菜;不耽誤媽媽早上的時間。我只好早些進行我對媽媽的道歉。
    ‘丁零零丁零零’忘了要做飯給媽媽吃了,我象平時一樣懶散的起床,看了看鬧鐘原來才5;30分,我正準備再睡我的回籠覺,可當我的耳朵靠近枕頭時,我突然想起我要去買菜,便馬上將爬在枕頭上的耳朵‘提’了起來,精神煥發,精神抖擻,象換了一個人似的,5分鐘洗完臉,做完一切準備,拿了50員,躡手躡腳的打開家門,走了出去。
    寬敞的 大馬路上一人也沒,我不禁的打了一個冷顫,走得更快了,當我走到一個十字路口時,我準備買一本本子,可那老板睡的正起勁時,我也不想吵醒他,可但我轉身時,有一位老緬叔叔正看著我,我心想‘完了完了’,我對自己說,別怕,要冷靜,于是,我就當沒看見,繞著他走,我走了一截,突然聽到有人在叫我,轉身一看,原來上那位老緬叔叔,他騎著三輪車,由于,是下坡,三輪車的速度也油然加速。只聽見‘啪’的一聲,那位老緬叔叔摔跤了,三輪車砸到他的腳,我很想走過去,可心的恐懼讓我不要過去。我只好扭頭就走。
    到了菜市場,那燈光明亮,人山人海,那恐懼也早就拋到了九霄云外了。
    
     優秀作文
     

    讓人害怕的一次經歷

    小學生日記670字
    作者:靜靜的
   •  
   • zuó
   • tiān
   •  
   • shēng
   • le
   •  
   • xiǎng
   • gēn
   • dào
   • 昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道
   • qiàn
   •  
   • yòu
   • jiào
   • hǎo
   •  
   • zǒu
   • zài
   • màn
   • zhǎng
   • de
   • xiǎo
   • 歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小
   • xiàng
   •  
   • xiǎng
   • zhe
   • gāi
   • zěn
   • me
   • gēn
   • dào
   • qiàn
   • de
   • shì
   •  
   • 巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
   • 閱讀全文

    我雖害怕,但我勇敢!

    小學生日記221字
    作者:蔡則珉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • ?
   • wēi
   • xiǎn
   • de
   •   今天晚上,我和弟弟(危險的
   • yǒu
   • jiàn
   •  
   • hái
   • yǒu
   • jiù
   • jiù
   • fàng
   • biān
   • pào
   •  
   • xiān
   • shì
   • men
   • fàng
   • 弟弟有見)還有舅舅放鞭炮。先是他們放
   •  
   • yīn
   • wéi
   • méi
   • huǒ
   •  
   • bēi
   • ya
   •  
   • ,因為我沒打火機,可悲呀!
   • 閱讀全文

    讓人擔心的朗誦比賽

    小學生日記593字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •   記住了嗎? 閱讀提示: 1、黑
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.thanlula.com:福建省| www.6969t.com:青阳县| www.guitarquest.net:松潘县| www.88888888666666.cn:吉林市| www.odnfz.com:东至县| www.cx13800.com:额敏县| www.www834suncity.com:贞丰县| www.52xianjin.com:双峰县| www.delatan.com:新巴尔虎左旗| www.solgintl.com:巴彦淖尔市| www.zhfu8.com:东明县| www.hirfigyelo.com:定兴县| www.xhttw.com:罗甸县| www.fw776.com:响水县| www.ok1069.com:田东县| www.onlinesocialnetworkingsite.com:平远县| www.wine2africa.com:手游| www.zxrmq.com:阳新县| www.kinghgw.com:长顺县| www.canproimmigration.com:黔西| www.busybeesflorist.com:久治县| www.boboschinesedeli.com:宁德市| www.arcondb.com:浠水县| www.gazisozluk.org:友谊县| www.specificatii.com:肥东县| www.z9698.com:宜宾市| www.therobleys.com:东阳市| www.qyxc188.com:平遥县| www.serviceideas-blog.com:塔河县| www.am9911.com:阿拉善左旗| www.leetbar.com:绿春县| www.ng335.com:清原| www.globalryb.com:冷水江市| www.scriedespretine.com:禄劝| www.juao56.com:香河县| www.cp7173.com:自贡市| www.uzunmusa.com:枞阳县| www.apeeye.com:木兰县| www.wingsofsong.org:邓州市| www.gangesfruit.com:象州县| www.rdrpw.cn:天门市| www.stuffurama.com:安阳市| www.orchardbeachcarshow.com:荆门市| www.quizlanka.com:东至县| www.66356gg.com:连城县| www.kljlw.cn:徐汇区| www.ntchub.com:寻甸| www.channel369.com:黎川县| www.taynelemon.com:安溪县| www.techintw.com:留坝县| www.hearthemlive.com:马关县| www.wed-direct.com:婺源县| www.chasyostsculpture.com:大化| www.mchor.org:南宫市| www.robertprzybysz.com:株洲县| www.ladylvhandbagsale.com:泽州县| www.juegosdraculaura.com:呼玛县| www.warnarumah.net:宁津县| www.findadetoxnow.com:陵川县| www.luckysundays.com:东港市| www.actcci.com:廊坊市| www.wearetsk.com:朔州市| www.565783.com:宁河县| www.wtclao.com:怀安县| www.idoltheory.com:阿拉善盟| www.vcmarienkirchen.com:阿荣旗| www.choicecityrebels.com:甘南县| www.shdlls.com:盐池县| www.brmqj.com:河南省| www.f5659.com:阳高县| www.maritimelawyer-china.com:铁岭市| www.farmaboti.com:长寿区| www.davisdeyoe.com:古交市| www.2muchfat.com:惠来县| www.kedefenggroup.com:芜湖县| www.chezspecter.com:丰宁| www.gamehostingreview.com:南城县| www.hdb001.com:巴东县| www.798666z.com:延安市| www.adarkersideofme.com:桐乡市| www.chinajx6688.com:确山县| www.lbbxb.com:凤庆县| www.gvionlinetraining.com:阿图什市| www.090633.com:呼玛县|