• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   我要快點長大

   小學生日記145字
   作者:鄧嘉寶
  1.  
  2.  
  3.  
  4. yào
  5. kuài
  6. kuài
  7. zhǎng
  8.  我要快快地長大
  9.  
  10. dèng
  11. jiā
  12. bǎo
  13. 鄧嘉寶
  14.  
  15.       
  16. yuè
  17.       
  18.  
  19. xīng
  20.  
  21. tiān
  22. jīng
  23. 1116日 星期日 天氣睛
  24.  
  25.  
  26. jīn
  27. tiān
  28. guò
  29. de
  30. shí
  31. hòu
  32. yào
  33. guò
  34.  
  35.  今天過馬路的時候我要自己過,媽媽
  36. duì
  37. shuō
  38.  
  39. děng
  40. zhǎng
  41. le
  42. zài
  43. rén
  44. guò
  45.  
  46.  
  47. 對我說“等你長大了再一個人過馬路”。
  48. zhēn
  49. xiǎng
  50. zhǎng
  51. ya
  52.  
  53. yīn
  54. wéi
  55. zhǎng
  56. le
  57. jiù
  58. 我真想長大呀!因為長大了我就可以自己
  59. guò
  60.  
  61. dié
  62. bèi
  63.  
  64. shàng
  65. xué
  66.  
  67. de
  68. 過馬路、自己疊被子、自己上學,自己的
  69. shì
  70. qíng
  71. zuò
  72.  
  73. ràng
  74. bāng
  75.  
  76. kěn
  77. ?
  78. hěn
  79. 事情自己做,不讓媽媽幫我,媽媽肯定很
  80. gāo
  81. xìng
  82.  
  83. zhēn
  84. xiǎng
  85. kuài
  86. kuài
  87. zhǎng
  88. 高興。我真想快快地長大
  89.  
  90.  
  91.  
  92.  
  93.  
  94.  
  95.  
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102.   
    
   無注音版:
    
    
    我要快快地長大
    鄧嘉寶
    11月16日 星期日 天氣睛
     今天過馬路的時候我要自己過,媽媽對我說“等你長大了再一個人過馬路”。我真想長大呀!因為長大了我就可以自己過馬路、自己疊被子、自己上學,自己的事情自己做,不讓媽媽幫我,媽媽肯定很高興。我真想快快地長大
    
    
    
    
    
    
    

    不想長大

    小學生日記536字
    作者:smhuyan
   •                         
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   • yīn
   • yǒu
   •  
   •  
   • 2009-4-2 星期五 陰有雨 
   •  
   •  
   • xiǎng
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  不想長大 
   •  
   • 
   • 閱讀全文

    不想長大

    小學生日記347字
    作者:洛漁
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • nián
   • guò
   • jiē
   • dōu
   • huì
   • hěn
   • kāi
   •   2 08  每年過節我都會很開
   • xīn
   •  
   • yòu
   • shì
   • guò
   • le
   • nián
   • le
   •  
   • xiǎng
   • zhe
   • yòu
   •  
   • lǎo
   •  
   • le
   • 心,又是過了一年了,想著我又‘老’了
   • suì
   •  
   • dàn
   • shì
   • yòu
   • zhǎng
   • le
   • suì
   •  
   • mán
   • kāi
   • xīn
   • de
   •  
   • suī
   • 一歲,但是我又長了一歲,蠻開心的,雖
   • 閱讀全文

    我長大了

    小學生日記317字
    作者:田格
   •  
   •  
   •  
   • zhǎng
   • le
   •  我長大了
   •  
   • shǎn
   • tóng
   • guān
   • zhōng
   • xīn
   • xiǎo
   • xué
   • sān
   •  
   • sān
   • bān
   •  
   • tián
   • 陜西潼關中心小學三、三班 田格
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zǎo
   •  
   • qián
   • lǎo
   • shì
   •  今天,我和媽媽去洗澡,以前老是媽
   • 閱讀全文

    我不想長大

    小學生日記142字
    作者:李玉潔
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •  
   •  
   •   200925日 星期四 陰 
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • péng
   • yǒu
   •  
   • men
   • xiǎng
   • zhī
   • dào
   • wéi
   • shí
   • me
   • xiǎng
   •  小朋友,你們想知道我為什么不想
   • zhǎng
   • ma
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhǎng
   • jiù
   • yào
   • zuò
   • hěn
   • duō
   • shì
   • qíng
   •  
   • 長大嗎?因為長大就要做很多事情。比如
   • 閱讀全文

    小苗長大

    小學生日記131字
    作者:姜濤
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • miáo
   • zhǎng
   •  
   •  
   •  小苗長大 
   •  
   •  
   •  
   • zuò
   • zhě
   •  
   • jiāng
   • tāo
   •  
   •  
   •  作者 姜濤 
   • 閱讀全文

    我也長大了

    小學生日記230字
    作者:秦皇島開…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   • zhǎng
   • le
   •  
   •  
   •    1 2 我也長大了 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   •  
   •  
   •  200875日 星期六 雨 
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • xià
   • tíng
   •  
   • 今天早上,雨下個不停。爸爸把我和媽
   • 閱讀全文

    我長大要做名醫生

    小學生日記190字
    作者:朱雨萌
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  20081018日 星期六 晴
   •  
   •  
   • zhǎng
   • hòu
   • yào
   • zuò
   • míng
   • yōu
   • xiù
   • de
   • shēng
   • yào
   • wéi
   • xiē
   •  長大后我要做名優秀的醫生要為那些
   • duì
   • shēng
   • mìng
   • jué
   • wàng
   • de
   • rén
   • cóng
   • bìng
   • zhōng
   • jiě
   • tuō
   • chū
   • lái
   • guǎn
   • suì
   • 對生命絕望的人從病魔中解脫出來不管歲
   • 閱讀全文

    好好學習長大回報社會!

    小學生日記146字
    作者:韓澤
   •  
   •  
   •  
   •  
   • gǎn
   • shòu
   •  
   •   感受 
   •  
   • 
   •  
   • zǎo
   • chén
   • chuáng
   •  
   • zhàn
   • zài
   • yáng
   • tái
   • shàng
   • kàn
   • dào
   • wài
   • miàn
   • xià
   • zhe
   • 早晨起床,我站在陽臺上看到外面下著
   • 閱讀全文

    我要快點長大

    小學生日記145字
    作者:鄧嘉寶
   •  
   •  
   •  
   • yào
   • kuài
   • kuài
   • zhǎng
   •  我要快快地長大
   •  
   • dèng
   • jiā
   • bǎo
   • 鄧嘉寶
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • jīng
   • 1116日 星期日 天氣睛
   • 閱讀全文

    懶獅子長大以后(續寫課文)

    小學生日記191字
    作者:任天騏
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • lǎn
   • shī
   • tīng
   • le
   • de
   • huà
   • hěn
   • zài
   •   懶獅子聽了媽媽的話很不在乎
   • zǒu
   • le
   •  
   • 地走了。
   •  
   •  
   •  
   • lǎn
   • shī
   • zhǎng
   • le
   •  
   • yào
   • rén
   • chū
   • zhuō
   •  懶獅子長大了,要一個人出去捕捉
   • 閱讀全文

    我長大了

    一年級日記:我長大了
    日記字數:119
    作者:張健坤
   •  
   • 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • duō
   • yún
   • zhuǎn
   • léi
   • zhèn
   •  
   •  201083日 星期二 多云轉雷陣雨 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   • gēn
   • dào
   • xué
   • xiào
   • zhí
   • bān
   •  
   •  今天下午我跟爸爸到學校值班。媽媽
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.healthyrootcanal.org:博客| www.rivercityrugby.com:禹州市| www.blogcampghana.com:沂水县| www.gaobaoit.com:平远县| www.zumbafarnorthcoast.com:得荣县| www.jam-bg.com:邻水| www.wnwgj.com:焉耆| www.mylinuxstuff.com:长汀县| www.shnanyabxg.com:克什克腾旗| www.elliswoodcollection.com:手游| www.1844noaging.com:贵港市| www.gw315shop.com:抚松县| www.hiitblog.com:简阳市| www.digsharepoint.com:三河市| www.ykfone.com:上蔡县| www.fabkarts.com:信宜市| www.mfhhl.com:兴义市| www.catherinebroad.com:浪卡子县| www.slooking.com:克山县| www.ipgtw.com:兴国县| www.guistation.com:卫辉市| www.techidana.com:东乡县| www.emedicalweb.com:鄂托克前旗| www.fudianpian.com:兰溪市| www.shaltiv.com:赞皇县| www.aiellocalabro.org:凯里市| www.afterindia.com:邹城市| www.jsduke.com:永年县| www.cp5337.com:平果县| www.52gegegan.com:松溪县| www.tammyhomesold.com:紫阳县| www.qingshushanzhuang.com:炎陵县| www.forfonts.com:江山市| www.dadupan.com:蒙自县| www.unifykorea2009.com:南昌县| www.wartapasar.com:林周县| www.classicblindscc.com:康平县| www.webz-international.com:威远县| www.wughsc.com:万山特区| www.971126.com:历史| www.mfnck.com:习水县| www.globalryb.com:苍溪县| www.truemonism.com:海丰县| www.geofastexpress.com:武汉市| www.cancerdude.com:宜昌市| www.autocar-dax.com:赣州市| www.youngwon1004.com:环江| www.creativeshoponline.com:会理县| www.estadonacionalespanol.com:玛曲县| www.svoidom.org:舒城县| www.morze-noclegi.com:镇原县| www.firden.com:永济市| www.kendemao.com:同心县| www.atiehnews.com:昆山市| www.022tjhj.com:临朐县| www.999yingcheng.com:民乐县| www.91dudou.com:库车县| www.wwwhg8194.com:兴和县| www.023mv.com:汝阳县| www.toptuto.com:鄄城县| www.bromoijenvacation.com:通城县| www.150mee.com:绥化市| www.gamezhuan8.com:茂名市| www.oxycodonestore.com:丽江市| www.cp6990.com:荔波县| www.dom19.com:无棣县| www.enselo.com:元氏县| www.bjhbyhdx.com:晴隆县| www.taoquanou.com:梓潼县| www.curlytoppipeco.com:龙海市| www.falsestop.com:临夏县| www.k7672.com:蛟河市| www.vcmarienkirchen.com:博客| www.tammyhomesold.com:沂水县| www.7weipinhui.com:化州市| www.thedivineasana.com:长泰县| www.123zph.com:南平市| www.asscing.com:陆河县| www.rutthe.com:曲阜市| www.bbtwl.com:井研县| www.tomandsuzie.com:玉屏| www.shoottheliving.com:平顺县| www.wh-leadlaser.com:嘉黎县| www.romanyrestaurant.com:新田县|