• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   寫給大地震的小朋友們

   小學生日記138字
   作者:牛哥
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10. zài
  11.    
  12. yuè
  13.       
  14. zhè
  15. běn
  16. lái
  17. měi
  18. hǎo
  19.     在512日這個本來美好
  20. de
  21.  
  22. men
  23. què
  24. zài
  25. zhèn
  26. shēng
  27. de
  28. shùn
  29. jiān
  30. shī
  31. 的日子里,你們卻在地震發生的一瞬間失
  32. qīn
  33. rén
  34.  
  35. zhè
  36. zhǒng
  37. duì
  38. men
  39. lái
  40. shuō
  41. tài
  42. le
  43.  
  44. 去親人,這種打擊對于你們來說太大了!
  45. qǐng
  46. men
  47. yào
  48. bēi
  49. shāng
  50.  
  51. quán
  52. guó
  53. rén
  54. mín
  55. dōu
  56. huì
  57. bāng
  58. zhù
  59. men
  60. 請你們不要悲傷,全國人民都會幫助你們
  61. de
  62.  
  63. jiā
  64. yóu
  65.  
  66. qǐng
  67. men
  68. ?
  69. yào
  70. yīng
  71. yuàn
  72. wàng
  73. 的!加油!請你們一定要答應我一個愿望
  74.  
  75. jiù
  76. shì
  77.  
  78. men
  79. yào
  80. jiān
  81. qiáng
  82. de
  83. huó
  84. xià
  85.  
  86. zhàn
  87. shèng
  88. kùn
  89. ,那就是:你們要堅強的活下去,戰勝困
  90. nán
  91.  
  92. jiā
  93. yóu
  94.  
  95. jiā
  96. yóu
  97.  
  98. 難,加油!加油!
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115.  
  116.  
  117.  
  118.   
    
   無注音版:
    
    
    
    
    
    在5月12日這個本來美好的日子里,你們卻在地震發生的一瞬間失去親人,這種打擊對于你們來說太大了!請你們不要悲傷,全國人民都會幫助你們的!加油!請你們一定要答應我一個愿望,那就是:你們要堅強的活下去,戰勝困難,加油!加油!
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    5.12汶川大地震

    小學生日記371字
    作者:李雨婕
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • 2008519日 星期一
   •  
   •  
   • zài
   • guó
   • de
   • nán
   • fāng
   •  
   • yǒu
   • měi
   • de
   • fāng
   •  在祖國的西南方,有一個美麗的地方
   •                      
   • shì
   • de
   • jiā
   • xiāng
   • ?
   •  
   • zhè
   • qīng
   • shān
   • shuǐ
   •  
   • fēng
   • jǐng
   • -------那是我的家鄉四川,這里青山綠水、風景
   • 閱讀全文

    難忘的地震

    小學生日記670字
    作者:陳乙銘
   •  
   • shuāng
   • chì
   • bǎng
   •  
   • yǒng
   • yuǎn
   • de
   • 那一雙翅膀,我永遠的記憶
   •  
   •  
   •  
   • jiàn
   • nán
   • wàng
   • de
   • shì
   • ——記一件難忘的事
   •  
   •  
   • sòng
   • shuāng
   • chì
   • bǎng
   •  
   • ràng
   • fēi
   • xiáng
   •  
   •  
   • “送你一雙翅膀,讓你去飛翔。”
   • 閱讀全文

    “地震”謠言

    小學生日記805字
    作者:天使小寶…
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • men
   • gāng
   • lái
   • dào
   • xué
   • xiào
   •  
   • jiù
   • tīng
   • jiàn
   • 今天下午,我們剛來到學校,就聽見大
   • jiā
   • shuō
   •  
   •  
   • zhī
   • zhī
   • dào
   • ya
   •  
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   • tóng
   • xué
   • yǒu
   • 家說:“你知不知道呀,五(1)班同學有
   • qīn
   • zài
   • zhèn
   • gōng
   • zuò
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • 一個親戚在地震局里工作,他預測:今天
   • 閱讀全文

    地震

    小學生日記864字
    作者:張天樂
   • zhèn
   •  
   • 地震 
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   • xià
   • yuē
   •       
   • dào
   • xué
   • xiào
   • zhī
   • jiàn
   • xiào
   • yuán
   • mǎn
   •  512日下午大約30我到學校只見校園里滿
   • shì
   • jiān
   • jiào
   • xiàng
   • tiān
   • wài
   • lái
   • de
   • kàn
   • zhe
   • men
   • xīn
   • xiǎng
   • zěn
   • 是尖叫我像天外來客似的看著他們心想怎
   • 閱讀全文

    汶川大地震1周年祭日

    小學生日記594字
    作者:廖仁杰
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • tiān
   • xiǎo
   •  
   •  2009512日 星期二 天氣小雨 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   •       
   • wèn
   • ?
   • zhèn
   •    
   • zhōu
   • nián
   • niàn
   • quán
   • guó
   •  今天是12汶川大地震1周年紀念日全國
   • de
   • rén
   • men
   • tóng
   • de
   • fāng
   • shì
   • diàn
   • zài
   • zāi
   • nán
   • zhōng
   • de
   • 各地的人們以不同的方式祭奠在災難中的
   • 閱讀全文

    青海地震

    小學生日記227字
    作者:尤基煜
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   •   歡迎你投稿  2010419日 
   • xīng
   •  
   •  
   • duō
   • yún
   •  
   • 星期一 多云 
   •  
   •  
   • zài
   • zhèn
   • de
   • èr
   • tiān
   •  
   • jiù
   • yuán
   • duì
   • lái
   • le
   •  
   •  在地震的第二天,救援隊伍來了,大
   • 閱讀全文

    記一次“地震”

    小學生日記210字
    作者:馬家璇
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • líng
   • chén
   •    
   • diǎn
   •  
   • zhèng
   • zài
   • bèi
   • měi
   •   今天凌晨5點,我正在被子里美
   • de
   • zuò
   • zhe
   • mèng
   •  
   • rán
   • tīng
   • dào
   • shuō
   •  
   •  
   • kuài
   • 滋滋的做著夢。忽然聽到爸爸說:“快起
   • lái
   •  
   • kuài
   • lái
   •  
   • yào
   • zhèn
   • le
   •  
   • yào
   • zhèn
   • le
   • máng
   • 來,快起來。要地震了,要地震了我急忙
   • 閱讀全文

    為玉樹地震災區捐款

    小學生日記234字
    作者:陳俊彥
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •   426日 星期一 晴 
   •  
   •  
   •  
   • měi
   • xīng
   •  
   • xué
   • xiào
   • dōu
   • yào
   • háng
   • shēng
   •  每個星期一,學校都要舉行升旗儀
   • shì
   •  
   • guò
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • chú
   • le
   • shēng
   • shì
   •  
   • hái
   • háng
   • 式。不過,今天,除了升旗儀式,還舉行
   • 閱讀全文

    寫給大地震的小朋友們

    小學生日記138字
    作者:牛哥
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zài
   •    
   • yuè
   •       
   • zhè
   • běn
   • lái
   • měi
   • hǎo
   •     在512日這個本來美好
   • de
   •  
   • men
   • què
   • zài
   • zhèn
   • shēng
   • de
   • shùn
   • jiān
   • shī
   • 的日子里,你們卻在地震發生的一瞬間失
   • qīn
   • rén
   •  
   • zhè
   • zhǒng
   • duì
   • men
   • lái
   • shuō
   • tài
   • le
   •  
   • 去親人,這種打擊對于你們來說太大了!
   • 閱讀全文

    地震有感

    小學生日記280字
    作者:徐方舟
   •  
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • yíng
   • tóu
   • gǎo
   •  
   •                            
   • xīng
   •  
   • tiān
   •   歡迎你投稿 2008-5-18星期日 天氣雨
   •  
   • jiāng
   • jiǔ
   • jiāng
   • xiǎo
   • xué
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   •  
   • fāng
   • zhōu
   • 江西九江小學一(7)班 徐方舟
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    聽說要地震

    小學生日記115字
    作者:葉宇航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zhōng
   •  
   • gāng
   • dào
   • xué
   • xiào
   •  
   • jiù
   • tīng
   • shuō
   • xià
   •  今天中午,我剛到學校,就聽說下
   • huì
   • yǒu
   • zhèn
   •  
   • wèn
   • shì
   • shì
   • lǎo
   • shī
   • shuō
   • de
   •  
   • wāng
   • 午會有地震,我問是不是老師說的,汪露
   • 閱讀全文

    昨晚地震了

    小學生日記102字
    作者:葉宇航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •   
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • shuì
   • jiào
   • shí
   •  
   • hái
   • méi
   • shuì
   •  昨天晚上,我睡覺時,媽媽還沒睡
   •  
   • dào
   • le
   • shí
   • diǎn
   • èr
   • shí
   • èr
   • fèn
   •  
   • rán
   • zhèn
   • le
   •  
   • shí
   • ,到了十點二十二分,突然地震了,那時
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.desaisartstudio.com:怀安县| www.smgtunes.com:惠水县| www.512825.com:灵武市| www.ps3usbjailbreak.com:霍邱县| www.dogfriendlyuk.com:资兴市| www.rglc120.com:永福县| www.qxnxf.com:盖州市| www.oxzigen.com:额尔古纳市| www.bc0010.com:噶尔县| www.junchidt.com:磐安县| www.trottracker.com:礼泉县| www.jackshomeservices.com:潞西市| www.n9bx.com:巨鹿县| www.thebasketgourmet.com:增城市| www.ycjzsy.com:琼中| www.pf677.com:焉耆| www.bunnykitten.com:桐城市| www.animerica-extra.com:丰镇市| www.8dem.com:涿鹿县| www.healthinsurancenewyork.net:旺苍县| www.gamelip.com:蓝田县| www.riseaboveself.org:镇巴县| www.laikaha.com:大姚县| www.w-b-z.com:左贡县| www.hotelreydelmar.com:潮安县| www.666er456546.com:兴义市| www.offreznouslolympia.com:呈贡县| www.farmaboti.com:石城县| www.gzkequ.com:泰兴市| www.webefendi.com:安国市| www.stranded-deep.net:苗栗县| www.wwwhg2422.com:汝南县| www.theslec.com:容城县| www.mylinuxstuff.com:长葛市| www.csoam.com:鹤峰县| www.576478.com:定结县| www.v9176.com:阳泉市| www.12580lv.com:九寨沟县| www.maison-den-haut.com:涟水县| www.alexferrismedia.com:海南省| www.yes6688.com:平乡县| www.bbn365.com:石景山区| www.suqinwood.com:泰宁县| www.mrhealy.com:枣阳市| www.wqqnw.com:淮阳县| www.vmorepro.com:灌南县| www.al-khodair.com:石景山区| www.mastersengenharia.com:军事| www.airportlimoes.com:高碑店市| www.mtpgm.com:叶城县| www.relacjelive.net:和政县| www.newcanaantutor.com:长寿区| www.yiyuanjinshu.com:兴国县| www.vsexpesenok.net:和硕县| www.droid-factory.com:桂阳县| www.cleanhouselimpeza.com:农安县| www.surprisegiftt.com:荆州市| www.scriedespretine.com:秦皇岛市| www.showganzi.com:吴堡县| www.tjdongtai.com:克什克腾旗| www.rqjkw.cn:汝阳县| www.hg61456.com:马龙县| www.bo318.com:大连市| www.400nanchong.com:昌邑市| www.sofiamarket.net:会东县| www.desertridgesuperblock7north.com:出国| www.trinhtuyetlinh.com:双牌县| www.sqbaijiu.com:三原县| www.chengbag.com:彰武县| www.trading-index.com:肇源县| www.surprisegiftt.com:威海市| www.fapuc.com:北海市| www.comapt.com:新田县| www.theminimina.com:云安县| www.tomandsuzie.com:濮阳县| www.liangjiangsihu.com:孟州市| www.cameronianartsawards.com:集贤县| www.midtownmt.com:错那县| www.cp3325.com:驻马店市| www.tudoparacelular.com:延吉市| www.dwbkp.cn:浠水县| www.asenim.org:凤山县| www.yqlfanli.com:娄底市| www.abouthorses.net:连城县|