• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   開學第一天

   小學生日記596字
   作者:黃韞秀
  1.  
  2.  
  3.  
  4. kāi
  5. xué
  6. tiān
  7.  開學第一天
  8.  
  9. huáng
  10. yùn
  11. yàn
  12. zhè
  13. jiāng
  14. jiāng
  15. xiǎo
  16. xué
  17. èr
  18. ?
  19.    
  20.  
  21. bān
  22. 黃韞彥浙江浦江第一小學二(1)班
  23.  
  24. 
  25.  
  26. kāi
  27. xué
  28. le
  29.  
  30.  
  31. jiě
  32. jiě
  33. kāi
  34. kāi
  35. xīn
  36. xīn
  37. lái
  38. 開學了,我、姐姐和爸爸開開心心地來
  39. dào
  40. xué
  41. xiào
  42.  
  43. xīn
  44. xiǎng
  45.  
  46. èr
  47. ?
  48.    
  49.  
  50. bān
  51. zài
  52. ne
  53.  
  54. 到學校。我心想:二(1)班在哪呢?爸爸
  55. kàn
  56. jiàn
  57. hēi
  58. bǎn
  59. shàng
  60. xiě
  61. yǒu
  62. tōng
  63. zhī
  64.  
  65. shuō
  66. èr
  67. ?
  68.    
  69.  
  70. bān
  71. zài
  72. èr
  73. hào
  74. 看見黑板上寫有通知,說二(1)班在二號
  75. lóu
  76. de
  77. lóu
  78.  
  79. shì
  80. men
  81. dào
  82. le
  83. men
  84. de
  85. jiāo
  86. shì
  87. 樓的一樓,于是我們一起到了我們的教室
  88.  
  89. lǎo
  90. shī
  91. wèn
  92.  
  93.  
  94. fàn
  95. zài
  96. chī
  97.  
  98.  
  99. huí
  100. 。老師問爸爸:“午飯在哪吃?”爸爸回
  101.  
  102.  
  103. jiā
  104. chī
  105.  
  106.  
  107. lǎo
  108. shī
  109. yòu
  110. zhuǎn
  111. xiàng
  112. jiě
  113. jiě
  114.  
  115.  
  116. liǎng
  117. 答:“家里吃。”老師又轉向姐姐,“兩
  118. mén
  119. diào
  120. le
  121.  
  122.  
  123. jiě
  124. jiě
  125. liě
  126. zhe
  127. quē
  128. le
  129. liǎng
  130. de
  131. zuǐ
  132. 顆門牙掉了?”姐姐咧著缺了兩顆牙的嘴
  133. xiào
  134. zhe
  135.  
  136.  
  137. duì
  138. ya
  139.  
  140.  
  141. lǎo
  142. shī
  143. wèn
  144. jiě
  145. jiě
  146.  
  147.  
  148. shàng
  149. 笑著答:“對呀。”老師問姐姐:“你上
  150. xué
  151. le
  152. shí
  153. me
  154. jiǎng
  155. zhuàng
  156.  
  157.  
  158. mèi
  159. mèi
  160. hǎo
  161. shuō
  162. 學期拿了什么獎狀?”妹妹不好意思地說
  163.  
  164.  
  165.  
  166.  
  167.  
  168.  
  169. fèn
  170.  
  171. lǎo
  172. shī
  173. shuō
  174.  
  175.  
  176. :“積……積極……分子”老師說:“那
  177. yīng
  178. gāi
  179. xiàng
  180. mèi
  181. mèi
  182. kàn
  183. ò
  184.  
  185.  
  186. jiě
  187. jiě
  188. diǎn
  189. le
  190. diǎn
  191. tóu
  192.  
  193. 你應該向妹妹看齊哦!”姐姐點了點頭。
  194.  
  195.  
  196. chū
  197. le
  198. jiāo
  199. shì
  200.  
  201. men
  202. jiù
  203. zài
  204. xiào
  205. yuán
  206. zǒu
  207. zǒu
  208.  
  209. zǒu
  210.  出了教室,我們就在校園里走走。走
  211. zhe
  212. zǒu
  213. zhe
  214. men
  215. lái
  216. dào
  217. le
  218. yuán
  219. lái
  220. ?
  221.    
  222.  
  223. bān
  224. de
  225. jiāo
  226. shì
  227. mén
  228. 著走著我們來到了原來一(1)班的教室門
  229. kǒu
  230.  
  231. kàn
  232. jiàn
  233. men
  234. bān
  235. de
  236. zhāng
  237. huì
  238. jìn
  239. le
  240. ?
  241.    
  242.  
  243. bān
  244. de
  245. jiāo
  246. 口,看見我們班的張惠進了一(1)班的教
  247. shì
  248.  
  249. jiě
  250. jiě
  251. xiào
  252.  
  253. shuō
  254.  
  255.  
  256. zhāng
  257. huì
  258.  
  259. 室。我和姐姐哈哈大笑,說:“張惠,我
  260. men
  261. jīng
  262. èr
  263. nián
  264. le
  265.  
  266.  
  267. xiào
  268. zhe
  269. men
  270. lái
  271. dào
  272. le
  273. cāo
  274. chǎng
  275. 們已經二年級了!”笑著我們來到了操場
  276.  
  277. xiǎo
  278. cāo
  279. chǎng
  280. shàng
  281. yǒu
  282. liù
  283. duì
  284. lán
  285. qiú
  286. jià
  287.  
  288. zhěng
  289. pái
  290. liè
  291. zhe
  292. 。小操場上有六對籃球架,整齊地排列著
  293.  
  294. cāo
  295. chǎng
  296. de
  297. pǎo
  298. dào
  299. shì
  300. hóng
  301. de
  302.  
  303. quān
  304. yǒu
  305. bǎi
  306. 。大操場的跑道是紅色的,一圈有四百米
  307.  
  308. shuō
  309.  
  310.  
  311. zhè
  312. pǎo
  313. dào
  314. hǎo
  315. pài
  316. ā
  317.  
  318.  
  319. shuō
  320.  
  321. ,爸爸說:“這跑道好氣派啊!”我說:
  322.  
  323. shì
  324. ā
  325.  
  326. shí
  327.  
  328. lǎo
  329. shī
  330. jiù
  331. huì
  332. dài
  333. men
  334. “是啊,體育課時,體育老師就會帶我們
  335. dào
  336. zhè
  337. ér
  338. pǎo
  339. sān
  340. quān
  341.  
  342.  
  343. 到這兒跑三圈。”
  344.  
  345.  
  346. men
  347. lái
  348. dào
  349. le
  350. guāng
  351. róng
  352. bǎng
  353. qián
  354.  
  355. shàng
  356. miàn
  357. tiē
  358. zhe
  359. sān
  360. hǎo
  361.  我們來到了光榮榜前,上面貼著三好
  362. xué
  363. shēng
  364. de
  365. zhào
  366. piàn
  367.  
  368. duì
  369. jiě
  370. jiě
  371. shuō
  372.  
  373.  
  374. mèi
  375. mèi
  376. pái
  377. zài
  378. 學生的照片。爸爸對姐姐說:“妹妹排在
  379. ne
  380.  
  381.  
  382. men
  383. yòu
  384. lái
  385. dào
  386. le
  387. xiàng
  388. shí
  389. dèng
  390. 第一個呢!”我們又來到了象棋子石凳那
  391. wán
  392. le
  393. huì
  394.  
  395. shuō
  396.  
  397.  
  398. hái
  399. xiǎng
  400. guāng
  401. róng
  402. bǎng
  403. 里玩了一會,爸爸說:“我還想去光榮榜
  404. ér
  405. kàn
  406. kàn
  407.  
  408. jiù
  409. huān
  410. kàn
  411. dào
  412. ér
  413. de
  414. zhào
  415. piàn
  416. guà
  417. 那兒看看,我就喜歡看到我女兒的照片掛
  418. zài
  419. guāng
  420. róng
  421. bǎng
  422. shàng
  423.  
  424.  
  425. kàn
  426. zhe
  427. de
  428. zhào
  429. piàn
  430.  
  431. hěn
  432. guāng
  433. 在光榮榜上。”爸爸看著我的照片,很光
  434. róng
  435. de
  436. yàng
  437.  
  438. 榮的樣子。
  439.  
  440.  
  441. xiǎng
  442.  
  443. xué
  444. xiào
  445. shì
  446. me
  447. měi
  448.  
  449. chōng
  450. mǎn
  451. qíng
  452.  
  453.  我想,學校是那么美麗,充滿熱情,
  454. chōng
  455. mǎn
  456. huó
  457.  
  458. yīn
  459. wéi
  460. shàng
  461. le
  462. guāng
  463. róng
  464. bǎng
  465. ér
  466. háo
  467. 充滿活力。爸爸因為我上了光榮榜而自豪
  468.  
  469. zhè
  470. xué
  471. ?
  472. yào
  473. rèn
  474. zhēn
  475. xué
  476.  
  477. ràng
  478. ,我這個學期一定要認真學習,讓爸爸自
  479. háo
  480. háo
  481. zài
  482. háo
  483.  
  484. 豪自豪再自豪!
  485.  
  486. 
  487.  
  488. zhǐ
  489. dǎo
  490. jiāo
  491. shī
  492.  
  493. xiàng
  494. xiǎo
  495. xiān
  496. 指導教師:項小仙
  497.  
  498.  
  499.  
  500.  
  501.  
  502.  
  503.  
  504.   
    
   無注音版:
    
    
    開學第一天
    黃韞彥浙江浦江第一小學二(1)班
    
    開學了,我、姐姐和爸爸開開心心地來到學校。我心想:二(1)班在哪呢?爸爸看見黑板上寫有通知,說二(1)班在二號樓的一樓,于是我們一起到了我們的教室。老師問爸爸:“午飯在哪吃?”爸爸回答:“家里吃。”老師又轉向姐姐,“兩顆門牙掉了?”姐姐咧著缺了兩顆牙的嘴笑著答:“對呀。”老師問姐姐:“你上學期拿了什么獎狀?”妹妹不好意思地說:“積……積極……分子”老師說:“那你應該向妹妹看齊哦!”姐姐點了點頭。
     出了教室,我們就在校園里走走。走著走著我們來到了原來一(1)班的教室門口,看見我們班的張惠進了一(1)班的教室。我和姐姐哈哈大笑,說:“張惠,我們已經二年級了!”笑著我們來到了操場。小操場上有六對籃球架,整齊地排列著。大操場的跑道是紅色的,一圈有四百米,爸爸說:“這跑道好氣派啊!”我說:“是啊,體育課時,體育老師就會帶我們到這兒跑三圈。”
     我們來到了光榮榜前,上面貼著三好學生的照片。爸爸對姐姐說:“妹妹排在第一個呢!”我們又來到了象棋子石凳那里玩了一會,爸爸說:“我還想去光榮榜那兒看看,我就喜歡看到我女兒的照片掛在光榮榜上。”爸爸看著我的照片,很光榮的樣子。
     我想,學校是那么美麗,充滿熱情,充滿活力。爸爸因為我上了光榮榜而自豪,我這個學期一定要認真學習,讓爸爸自豪自豪再自豪!
    
    指導教師:項小仙
    
    
    
    

    開學第一周

    小學生日記373字
    作者:陶桂城
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guāng
   • yīn
   • jiàn
   •  
   • yuè
   • suō
   •     光陰似箭,日月如梭
   •  
   • shí
   • jiān
   • zǒng
   • shì
   • guò
   • hěn
   • kuài
   •  
   • zhī
   • jiào
   • liǎng
   • yuè
   • de
   • ,時間總是過得很快,不知不覺兩個月的
   • shǔ
   • jiǎ
   • jiù
   • guò
   • le
   •  
   • zhè
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   • zhōu
   •  
   • kāi
   • xué
   • 暑假就過去了,這是開學的第一周,開學
   • 閱讀全文

    開學第一周

    小學生日記373字
    作者:陶桂城
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guāng
   • yīn
   • jiàn
   •  
   • yuè
   • suō
   •     光陰似箭,日月如梭
   •  
   • shí
   • jiān
   • zǒng
   • shì
   • guò
   • hěn
   • kuài
   •  
   • zhī
   • jiào
   • liǎng
   • yuè
   • de
   • ,時間總是過得很快,不知不覺兩個月的
   • shǔ
   • jiǎ
   • jiù
   • guò
   • le
   •  
   • zhè
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   • zhōu
   •  
   • kāi
   • xué
   • 暑假就過去了,這是開學的第一周,開學
   • 閱讀全文

    上學第一天

    小學生日記615字
    作者:周璨
   • shàng
   • xué
   • tiān
   • 上學第一天
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   • 200893日 星期三 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • zhōng
   • yíng
   • lái
   • le
   • ràng
   • dòng
   •  今天,終于迎來了一個讓我激動不已
   • 閱讀全文

    開學典禮

    小學生日記481字
    作者:zhuyufeu
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • zǎo
   • shàng
   •  
   • men
   • xué
   • xiào
   • háng
   • le
   • kāi
   • xué
   • diǎn
   •  今天早上,我們學校舉行了開學典禮
   •  
   • men
   • lái
   • dào
   • xué
   • xiào
   • de
   • cāo
   • chǎng
   •  
   • shì
   • men
   • de
   • wén
   • lǎo
   • ,我們來到學校的操場,是我們的語文老
   • shī
   • chè
   • huá
   • de
   •  
   • men
   • zhī
   • dào
   • de
   • xīn
   •  
   • xiān
   • shì
   • lán
   • 師撤劃的,我們也知道她的辛苦,先是藍
   • 閱讀全文

    開學

    小學生日記475字
    作者:黎佩茵
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   •  
   •  今天是開學的日子。
   •  
   •  
   • zǎo
   • zǎo
   • jiù
   • chuáng
   • le
   •  
   • shuā
   • liǎn
   • hòu
   •  
   • shū
   •  我早早就起床了,刷牙洗臉后,我梳
   • hǎo
   • tóu
   •  
   • huàn
   • shàng
   •  
   • rán
   • hòu
   • chī
   • zǎo
   • diǎn
   •  
   • suí
   • biàn
   • 好頭發,換上衣服,然后吃早點,我隨便
   • 閱讀全文

    開學第一天

    小學生日記277字
    作者:彭浩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •  
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   •     2009年 91日 星期二 
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   • 天氣:晴 
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • tiān
   •  
   •  開學第一天 
   • 閱讀全文

    開學第一堂課

    小學生日記436字
    作者:小韻
   •  
   • zhè
   • shì
   • táng
   • shū
   • de
   • shēng
   • mìng
   •  
   • wéi
   • men
   • jiǎng
   • shù
   • de
   • 這是一堂特殊的生命課。為我們講述的
   • shì
   • yòng
   • zhī
   • shí
   • shǒu
   • shēng
   • mìng
   • de
   • dào
   •  
   • zhè
   • táng
   • shū
   • de
   • 是用知識守護生命的道理,這堂特殊的課
   • shēng
   • mìng
   • shí
   • jiāo
   • wéi
   • zhǔ
   •  
   • chàng
   • quán
   • guó
   • de
   • zhōng
   • xiǎo
   • 以生命意識教育為主題,倡議全國的中小
   • 閱讀全文

    開學第一周

    小學生日記373字
    作者:任可心
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   • tiān
   •  
   • shì
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   •  
   •  今天是開學的第一天,也是91日 。
   •  
   •  
   • zǎo
   • zǎo
   • lái
   • dào
   • jiāo
   • shì
   •  
   • xiàn
   • jiāo
   • shì
   • huàn
   • rán
   •  我早早地來到教室里,發現教室煥然
   • xīn
   •  
   • de
   • xīn
   • qíng
   • bié
   • gāo
   • xìng
   •  
   • lǎo
   • shī
   • gào
   • 一新,我的心情特別高興,老師也告訴我
   • 閱讀全文

    開學

    小學生日記328字
    作者:楊偉強
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • zhōu
   • le
   •  
   • xīn
   • zhōng
   • yǒu
   • hěn
   •    開學一周了,我心中有很
   • duō
   • de
   • gǎn
   • chù
   •  
   • 多的感觸。
   •  
   •  
   • men
   • de
   • wén
   • lǎo
   • shī
   • huàn
   • chéng
   • le
   • míng
   • jiào
   • yǒu
   •  我們的語文伍老師換成了一名比較有
   • 閱讀全文

    開學典禮

    小學生日記304字
    作者:龔子
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • fēng
   •   小學作文  今天是一個風
   • de
   • hǎo
   • tiān
   •  
   • shì
   • kāi
   • xué
   • diǎn
   • de
   •  
   • 和日麗的好天氣,也是開學典禮的日子…
   •  
   • 閱讀全文

    開學了

    小學生日記205字
    作者:陳文以
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • yòu
   • yào
   • shàng
   • xué
   • le
   •  
   • hǎo
   • huái
   • niàn
   • tiān
   • de
   •  今天又要上學了,好懷念那八天的
   • jiǎ
   • ā
   •  
   • zhī
   • yǒu
   • tiān
   •  
   •  
   • ?
   • yào
   • xīn
   • shōu
   • 假期啊!可惜只有八天……一定要把心收
   • 閱讀全文

    開學了

    小學生日記320字
    作者:龍琪
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   • zuò
   • wén
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • le
   •   小學作文  開學了
   •  
   •  
   • zhèng
   • yuè
   • chū
   • shí
   •  
   • men
   • kāi
   • xué
   •  
   • shí
   • ?
   • míng
   •  
   •  正月初十,我們開學。十一去報名,
   • tiān
   • nǎi
   • nǎi
   • dài
   •  
   • tián
   • tián
   •  
   • táo
   • táo
   • ?
   • míng
   •  
   • xiān
   • 那一天奶奶帶我,甜甜,淘淘去報名。先
   • 閱讀全文

    開學倒計時

    小學生日記308字
    作者:wmx
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •      
   •  
   •  
   • jīng
   •    
   • yuè
   •       
   • hào
   • le
   •  
   • kāi
   • xué
   • hái
   • yǒu
   •    
   • tiān
   • le
   •  
   •  已經218號了,距離開學還有9天了,可
   • shēn
   • biān
   • de
   • zuò
   • hái
   • shì
   • duī
   •  
   • kàn
   • lái
   • jiā
   • 身邊的作業還是一大堆,看來我必須得加
   • 閱讀全文

    開學的煩惱

    小學生日記182字
    作者:zj583163…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • de
   • fán
   • nǎo
   •   開學的煩惱
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • zhèng
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   • tiān
   •  
   • xìng
   •  今天,是正式開學的第一天,我既興
   • fèn
   • yòu
   • yǒu
   • diǎn
   • ér
   • qíng
   • yuàn
   •  
   • yào
   • shuō
   • xìng
   • fèn
   •  
   • jiù
   • shì
   • néng
   • 奮又有點兒不情愿,要說興奮,那就是能
   • 閱讀全文

    開學趣事

    小學生日記365字
    作者:查理
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhè
   • zhōu
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   • zhōu
   •  
   • shì
   • ān
   •   這一周是開學的第一周,也是安
   • quán
   • zhōu
   •  
   • jiù
   • lái
   • jiǎng
   • jiǎng
   • liǎng
   • jiàn
   • kāi
   • xué
   • de
   • shì
   • qíng
   • ba
   •  
   • 全周,我就來講講兩件開學的事情吧。
   •  
   •  
   • xīng
   • èr
   •  
   • men
   • bān
   • xuǎn
   • le
   • bān
   • gàn
   •  
   • bèi
   • xuǎn
   •  星期二,我們班選了班干部,我被選
   • 閱讀全文

    開學

    小學生日記123字
    作者:紫~櫻~花
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • le
   •  
   • xià
   • biàn
   • chéng
   • le
   • nián
   • de
   •   開學了 我一下變成了四年級的
   • tóng
   • xué
   • le
   • suī
   • rán
   • nán
   • yǒu
   • diǎn
   • gāo
   • shì
   • hái
   • shì
   • hǎo
   • hǎo
   • xué
   • 同學了雖然難度有點高可是我還是好好學
   • shàng
   • xué
   • de
   • chéng
   • ?
   • tài
   • xiǎng
   • zhè
   • xué
   • huàn
   • le
   • xīn
   • bān
   • 習上學期的成績不太理想這學期換了新班
   • 閱讀全文

    開學的第一天……

    小學生日記1268字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •         
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • 閱讀提示: 1、黑色字體部分為曾伊的
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 原生態文字;
   • 閱讀全文

    觀《開學第一課》后感

    小學生日記230字
    作者:陳杉
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • guān
   •  
   • kāi
   • xué
   •  
   • hòu
   • gǎn
   •   觀《開學第一課》后感
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • kàn
   • le
   •  
   • kāi
   • xué
   •  
   •  
   •  今天,我去看了《開學第一課》,
   • dǒng
   • le
   • ài
   •  
   • 我懂得了愛。
   • 閱讀全文

    開學

    小學生日記443字
    作者:彭書涵
   •  
   •  
   •  
   •  
   •       
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   •   12  開學
   • zhǎng
   • qīng
   • xiǎo
   • xué
   • ?
   •    
   •  
   • bān
   • péng
   • shū
   • hán
   •  
   •  
   • 長青小學四(6)班彭書涵 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • kāi
   • xué
   • de
   •  
   • shū
   • hái
   •  今天是91日,開學的日子。我把書還
   • 閱讀全文

    新學期開學了

    小學生日記383字
    作者:張玲睿
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīn
   • xué
   • kāi
   • xué
   •  
   • xiàn
   • zài
   •     新學期開學啦!現在
   • men
   • de
   • lǎo
   • shī
   •  
   • jiāo
   • shì
   •  
   • dōu
   • yǒu
   • duō
   • biàn
   • huà
   •  
   • 我們的老師、教室,都有許多變化。
   •  
   •  
   • xiān
   • shuō
   • shuō
   • men
   • de
   • jiāo
   • shì
   • ba
   •  
   • qián
   • men
   • de
   • jiāo
   •  先說說我們的教室吧,以前我們的教
   • 閱讀全文

    新學期開學了

    小學生日記383字
    作者:張玲睿
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīn
   • xué
   • kāi
   • xué
   •  
   • xiàn
   • zài
   •     新學期開學啦!現在
   • men
   • de
   • lǎo
   • shī
   •  
   • jiāo
   • shì
   •  
   • dōu
   • yǒu
   • duō
   • biàn
   • huà
   •  
   • 我們的老師、教室,都有許多變化。
   •  
   •  
   • xiān
   • shuō
   • shuō
   • men
   • de
   • jiāo
   • shì
   • ba
   •  
   • qián
   • men
   • de
   • jiāo
   •  先說說我們的教室吧,以前我們的教
   • 閱讀全文

    開學典禮

    小學生日記204字
    作者:tom42040…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • nián
   • kāi
   • xué
   • tiān
   •  
   •   今天是虎年開學第一天,我一
   • jìn
   • xué
   • xiào
   • jiù
   • gǎn
   • dào
   • nào
   • nào
   • de
   •  
   • páng
   • biān
   • hái
   • yǒu
   • 進入學校就感到熱熱鬧鬧的,旁邊還有鼓
   • hào
   • duì
   • zài
   • yǎn
   • zòu
   •  
   • jìn
   • le
   • jiāo
   • shì
   •  
   • kàn
   • jiàn
   • le
   • tóng
   • xué
   •  
   • 號隊在演奏,進了教室,看見了許同學,
   • 閱讀全文

    正式開學

    小學生日記452字
    作者:欣心
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •   : 2008223日 星期六 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhèng
   • shì
   • kāi
   • xué
   • 正式開學
   • 閱讀全文

    開學的第一天(外一篇)

    小學生日記2785字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    閱讀提示: 1、黑色字體部
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    開學了

    小學生日記304字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •    2007831日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • le
   • 開學了
   • 閱讀全文

    開學的第一天

    小學生日記244字
    作者:陳競帆
   •  
   •  
   •  
   •       
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  0891日 星期一 晴
   •  
   •  
   • kāi
   • xué
   • de
   • tiān
   •  
   • 《開學的第一天》
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   • tiān
   •  
   • huái
   • zhe
   • kuài
   • de
   •  今天是開學的第一天,我懷著愉快的
   • 閱讀全文

    要開學了

    小學生日記175字
    作者:未知
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  2008815日 天氣 晴
   •  
   •  
   • yào
   • kāi
   • xué
   • le
   •  要開學了
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • xiàng
   • wèn
   • le
   •    
   • yuè
   •       
   • hào
   • le
   •  今天,我向媽媽問了日期815號了距離
   • 閱讀全文

    開學了!

    小學生日記118字
    作者:容文倩
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • kāi
   • xué
   • le
   •  
   • zài
   • shì
   •  
   • èr
   •   今天我開學了,不再是一、二
   • nián
   •  
   • ér
   • shì
   • sān
   • nián
   •  
   • 年級,而是三年級。
   •  
   •  
   • shàng
   • le
   • sān
   • nián
   • chéng
   • jiù
   • duō
   • le
   •  
   • yǒu
   • wén
   •  
   • shù
   •  上了三年級課程就多了,有語文、數
   • 閱讀全文

    開學的第一天

    小學生日記187字
    作者:王凱杰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • kāi
   • xué
   • de
   • tiān
   •  
   • hěn
   • zǎo
   • lái
   •  今天是開學的第一天,我很早起來
   • le
   •  
   • shù
   • hǎo
   •  
   • bèi
   • zhe
   • gěi
   • mǎi
   • de
   • xīn
   • shū
   • bāo
   • shàng
   • 了,洗漱好,背著媽媽給我買的新書包上
   • 閱讀全文

    上學第一周周記

    小學生日記593字
    作者:姚思婕
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • tiān
   •  
   • yīng
   • lǎo
   •    1 2  第一天,英語老
   • shī
   • ràng
   • tóng
   • xué
   • men
   • mǎi
   • yīn
   •  
   • huí
   • dào
   • jiā
   • shì
   • 師讓同學們買一個錄音機。回到家我把事
   • qíng
   • gào
   • le
   •  
   • què
   • shuō
   •  
   •  
   • děng
   • yīn
   • dài
   • 情告訴了媽媽,媽媽卻說:“等錄音帶發
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.sterlingod.com:桑植县| www.egehannakliyat.com:错那县| www.bulgariatourguide.com:河北省| www.elihunter.com:和顺县| www.fydisplay.com:云林县| www.bikerzworld.com:溧水县| www.phldb.com:介休市| www.weikuweiku.com:渭源县| www.caboverdedesign.com:江都市| www.qhzxz.com:留坝县| www.onetuigongguan.com:长春市| www.googlegol.com:临朐县| www.r7678.com:博野县| www.wxjieyun.com:万全县| www.hooterspanama.com:平和县| www.polperrocornwall.com:建湖县| www.homelifepremier.com:苏尼特左旗| www.gzmaituo.com:辽阳市| www.ledwallwasher.org:麻栗坡县| www.ssmoban.com:辛集市| www.friendsofryankennedy.com:临城县| www.jd-lx.com:岚皋县| www.cleitonschaefer.com:襄汾县| www.cp3669.com:濉溪县| www.sandersfieldtrees.org:巧家县| www.hannahchungportfolio.com:邳州市| www.itsagreed.com:万安县| www.businessptr.com:博野县| www.giggiblu.com:南江县| www.315cxppwlx.com:廊坊市| www.taikunco.com:梁平县| www.kaihongmtc.com:徐水县| www.hoian-tailors.com:鹿泉市| www.thatspread.com:屏边| www.agenciaaccords.com:凤台县| www.face53.com:赫章县| www.gf996.com:调兵山市| www.createhealthyhome.com:东港市| www.ninaseattle.com:清丰县| www.dx557.com:柘城县| www.legallois-ycymro.com:奉贤区| www.amirtarabarasia.com:榆社县| www.collegecafe.org:达州市| www.hzmaner.cn:集贤县| www.bdshe88.com:日照市| www.jiuyang579.com:达孜县| www.mindsonthemarkets.com:秦皇岛市| www.alamtareque.com:泸西县| www.ccnaexamstudy.com:仁布县| www.taxlawobserver.com:扶绥县| www.hg345999.com:江永县| www.madlypopn.com:溆浦县| www.magnetiseur-toulon.com:光山县| www.51tianxiu.com:咸阳市| www.nigumian.com:潜山县| www.plg-light.com:丰都县| www.nawalodge.com:黄陵县| www.cafeconsolas.com:开化县| www.alpacascanada.com:恩平市| www.aulahumax.com:盐边县| www.mfbbn.com:绥阳县| www.jinsuitools.com:仪征市| www.774002.com:长兴县| www.g3553.com:高平市| www.rh5x.com:拉萨市| www.conventionavenue.com:湘阴县| www.aroyalhangover.com:蚌埠市| www.pzbxyx.com:武安市| www.ypymw.cn:攀枝花市| www.agen66.com:措勤县| www.lawzh.com:乌拉特前旗| www.rudrayogacentre.com:准格尔旗| www.klifang.com:晋州市| www.myrtlebeachrealestatetips.com:福贡县| www.yr597.com:博客| www.utahsbusinessdirectory.com:大姚县| www.libertytechs.com:页游| www.bjrichhome.com:和顺县| www.revyveskin.org:绩溪县| www.colangelosbakery.com:邵阳市| www.daiyun15.com:梁河县| www.livemallorcahostel.com:大荔县| www.hg01345.com:怀化市| www.agaogluexport.com:铅山县|