• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   一個人在家

   小學生日記539字
   作者:張靜
  1. rén
  2. zài
  3. jiā
  4.  
  5. 一個人在家 
  6.  
  7.  
  8. ēi
  9.  
  10. jīn
  11. tiān
  12. wǎn
  13. shàng
  14. rén
  15. zài
  16. jiā
  17.  
  18. jiā
  19. hái
  20. tíng
  21.  誒!今天晚上一個人在家,家里還停
  22. diàn
  23. le
  24.  
  25. 電了。
  26.  
  27.  
  28. hǎo
  29. liáo
  30.  
  31. hái
  32. shì
  33. shuì
  34. jiào
  35. ba
  36.  
  37. gāng
  38. tǎng
  39. shàng
  40.  
  41. chuáng
  42.  好無聊!還是睡覺吧。我剛躺上 床
  43.  
  44. jiù
  45. tīng
  46. jiàn
  47.  
  48.  
  49. kuāng
  50. dāng
  51.  
  52. shēng
  53.  
  54. méi
  55. zài
  56.  
  57.  
  58. ,就聽見:“哐當”一聲。我沒在意 ,
  59. yòu
  60. tīng
  61. jiàn
  62.  
  63.  
  64. kuāng
  65. dāng
  66.  
  67.  
  68. kuāng
  69. dāng
  70.  
  71.  
  72.  
  73. de
  74. shēng
  75. yīn
  76. 又聽見:“哐當”“哐當”“呼”的聲音
  77.  
  78. xīn
  79. zhèn
  80.  
  81. suàn
  82. le
  83.  
  84. jiù
  85. dāng
  86. méi
  87. tīng
  88. jiàn
  89.  
  90. 。我心里一振,算了,就當沒聽見。
  91.  
  92.  
  93. méi
  94. xiǎng
  95. dào
  96.  
  97. gāng
  98. shuì
  99. zhe
  100. yòu
  101. xiǎng
  102.  
  103.  
  104. kuāng
  105. dāng
  106.  
  107.  沒想到,我剛睡著又想起:“哐當”
  108. de
  109. shēng
  110. yīn
  111.    
  112. cáo
  113. yòu
  114. niú
  115.  
  116. ào
  117.  
  118. chù
  119.  
  120. huǎng
  121. lún
  122. yōu
  123. yún
  124. chuī
  125. 的聲音/艚幼牛?傲逼?鵠矗?幌倫幽蕓吹
  126. jiàng
  127. guǒ
  128.  
  129. lái
  130.  
  131. zōu
  132. 醬巴猓?轂淶母?諏
  133.  
  134.  
  135. xiān
  136. zhǎo
  137. shǒu
  138. diàn
  139. tǒng
  140.  
  141. màn
  142. màn
  143. xiàng
  144. qián
  145. zǒu
  146.  
  147.  我先去找手電筒。我慢慢地向前走,
  148. zhí
  149. dào
  150. jìn
  151. le
  152. shū
  153. fáng
  154.  
  155. zài
  156. shū
  157. fáng
  158. zhǎo
  159. dào
  160. le
  161. shǒu
  162. diàn
  163. tǒng
  164.  
  165. 直到進了書房。在書房我找到了手電筒。
  166. kāi
  167. hòu
  168.  
  169.  
  170. wa
  171.  
  172.  
  173. zhào
  174. dào
  175. qiáng
  176. shàng
  177. de
  178. yǐng
  179.  
  180. shàng
  181. 打開后,“哇!”照到墻壁上的影子,上
  182. miàn
  183. xiàn
  184. chū
  185. dōng
  186. zài
  187. kōng
  188. zhōng
  189. piāo
  190. ā
  191. piāo
  192.  
  193. huì
  194. shì
  195. yōu
  196. 面現出一個東西在空中飄啊飄。不會是幽
  197. líng
  198. ba
  199.  
  200. yǒng
  201.  
  202. niǔ
  203. tóu
  204. shǒu
  205. diàn
  206. tǒng
  207. zhào
  208. xiàng
  209.  
  210. 靈吧?我鼓起勇氣,扭頭把手電筒照相“
  211. yōu
  212. líng
  213.  
  214.  
  215. ā
  216.  
  217. yuán
  218. lái
  219. shì
  220. jià
  221. shàng
  222. de
  223. bèi
  224. fēng
  225. guā
  226. 幽靈”。啊!原來是衣架上的衣服被風刮
  227. lái
  228. ér
  229. ya
  230.  
  231. xīn
  232. qīng
  233. sōng
  234. le
  235. hěn
  236. duō
  237.  
  238. 起來而以呀。我心里輕松了很多。
  239.  
  240.  
  241. dàn
  242. shì
  243.  
  244.  
  245. kuāng
  246. dāng
  247.  
  248. de
  249. shēng
  250. yīn
  251. shì
  252. cóng
  253. lái
  254.  但是,那個“哐當”的聲音是從哪來
  255. de
  256.  
  257. màn
  258. màn
  259. zǒu
  260. xiàng
  261. tīng
  262.  
  263.  
  264. kuāng
  265. dāng
  266.  
  267. shēng
  268. gèng
  269. xiǎng
  270. le
  271. 的?我慢慢走向客廳。“哐當”聲更響了
  272.  
  273. pīn
  274. mìng
  275. xún
  276. zhǎo
  277. zhe
  278.  
  279. hēi
  280.  
  281. yuán
  282. lái
  283. shì
  284. mén
  285. bèi
  286. fēng
  287. guā
  288. 。我拼命尋找著。嗨!原來是門被風刮起
  289. lái
  290.  
  291. yòu
  292. zhuàng
  293. dào
  294. mén
  295. kuàng
  296. shàng
  297. de
  298. shēng
  299. yīn
  300.  
  301. hài
  302. shēn
  303. 來,又撞到門框上的聲音。害得我一身一
  304. shēn
  305. chū
  306. lěng
  307. hàn
  308.  
  309. 身出冷汗。
  310.  
  311.  
  312.  
  313. dāng
  314.  
  315. dāng
  316.  
  317. gāng
  318. gāng
  319. qīng
  320. sōng
  321. lái
  322.  
  323. yòu
  324. xiǎng
  325.  “當,當”我剛剛輕松起來,又響起
  326. zhè
  327. zhǒng
  328. shēng
  329. yīn
  330.  
  331. hǎo
  332. xiàng
  333. shì
  334. qiāo
  335. mén
  336. shēng
  337.  
  338. zéi
  339.  
  340. niàn
  341. tóu
  342. 這種聲音。好像是敲門聲。賊!一個念頭
  343. cóng
  344. nǎo
  345. zhōng
  346. fēi
  347. guò
  348.  
  349. diǎn
  350. jiǎo
  351. jiān
  352.  
  353. xiàng
  354. mén
  355. 從我腦中飛過。我點起腳尖,向大門移去
  356.  
  357.  
  358. ya
  359.  
  360.  
  361. ya
  362.  
  363. men
  364. zài
  365. qiào
  366. mén
  367. ma
  368.  
  369. hǎo
  370. ān
  371. jìng
  372. 。“吱呀” 呀!他們在撬門嗎?好安靜
  373.  
  374. fáng
  375. jiān
  376. zhī
  377. néng
  378. tīng
  379. jiàn
  380. xīn
  381. tiào
  382. de
  383. shēng
  384. yīn
  385.  
  386. lián
  387. ,房間里似乎只能聽見我心跳的聲音,連
  388. kōng
  389. màn
  390. zhe
  391. jǐn
  392. zhāng
  393. de
  394. fēn
  395.  
  396. rán
  397. shēng
  398.  
  399. 空氣里也彌漫著緊張的氣氛。忽然一聲“
  400. tián
  401. tián
  402.  
  403. cóng
  404. jǐn
  405. zhāng
  406. de
  407. fēn
  408. zhōng
  409. gěi
  410. jiù
  411. le
  412. huí
  413. lái
  414.  
  415. 甜甜”把我從緊張的氣氛中給救了回來。
  416. shì
  417.  
  418. xùn
  419. kāi
  420. mén
  421.  
  422. ā
  423.  
  424. zhēn
  425. de
  426. shì
  427. 是媽媽!我迅速打開門。啊!真的是媽媽
  428.  
  429.  
  430.  
  431. xià
  432. dào
  433. huái
  434.  
  435. shuō
  436.  
  437.  
  438. zài
  439.  我一下撲到媽媽懷里,說:“我再也
  440. rén
  441. zài
  442. jiā
  443. le
  444.  
  445.  
  446. 不一個人在家了!”
  447.  
  448.  
  449.  
  450.  
  451.  
  452.  
  453.  
  454.  
  455.  
  456.  
  457.      
    
   無注音版:
    一個人在家
    
    誒!今天晚上一個人在家,家里還停電了。
     好無聊!還是睡覺吧。我剛躺上 床,就聽見:“哐當”一聲。我沒在意 ,又聽見:“哐當”“哐當”“呼”的聲音。我心里一振,算了,就當沒聽見。
     沒想到,我剛睡著又想起:“哐當”的聲音/艚幼牛?傲逼?鵠矗?幌倫幽蕓吹醬巴猓?轂淶母?諏
     我先去找手電筒。我慢慢地向前走,直到進了書房。在書房我找到了手電筒。打開后,“哇!”照到墻壁上的影子,上面現出一個東西在空中飄啊飄。不會是幽靈吧?我鼓起勇氣,扭頭把手電筒照相“幽靈”。啊!原來是衣架上的衣服被風刮起來而以呀。我心里輕松了很多。
     但是,那個“哐當”的聲音是從哪來的?我慢慢走向客廳。“哐當”聲更響了。我拼命尋找著。嗨!原來是門被風刮起來,又撞到門框上的聲音。害得我一身一身出冷汗。
     “當,當”我剛剛輕松起來,又響起這種聲音。好像是敲門聲。賊!一個念頭從我腦中飛過。我點起腳尖,向大門移去。“吱呀” 呀!他們在撬門嗎?好安靜,房間里似乎只能聽見我心跳的聲音,連空氣里也彌漫著緊張的氣氛。忽然一聲“甜甜”把我從緊張的氣氛中給救了回來。是媽媽!我迅速打開門。啊!真的是媽媽!
     我一下撲到媽媽懷里,說:“我再也不一個人在家了!”
    
    
    
    
     

    一個人看家

    小學生日記325字
    作者:熊益
   •  
   • jīn
   • tiān
   • chī
   • wán
   • wǎn
   • fàn
   • hòu
   •  
   • jīng
   • shì
   • diǎn
   • duō
   • le
   •  
   • 今天吃完晚飯后,已經是八點多了。
   •  
   •  
   •  
   • gāng
   • cái
   • yào
   • chū
   • xià
   •  
   • gěi
   •  “爸爸媽媽剛才要出去一下,你一給
   • rén
   • kàn
   • jiā
   •  
   •  
   • shuō
   • zhe
   •  
   • biàn
   • suǒ
   • mén
   • cōng
   • 人看家。”說著,媽媽便鎖門和爸爸急匆
   • 閱讀全文

    我變成了一個丑八怪

    小學生日記383字
    作者:smhuyan
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • xīn
   • qíng
   •  
   •          
   •  
   •                
   •  
   •  
   • 623日 星期五 晴 心情:not happy 
   •  
   • 
   •  
   •  
   • biàn
   • chéng
   • le
   • chǒu
   • guài
   •  
   •  
   •  我變成了一個丑八怪 
   • 閱讀全文

    我變成了一個丑八怪

    小學生日記383字
    作者:smhuyan
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   • xīn
   • qíng
   •  
   •          
   •  
   •                
   •  
   •  
   • 623日 星期五 晴 心情:not happy 
   •  
   • 
   •  
   •  
   • biàn
   • chéng
   • le
   • chǒu
   • guài
   •  
   •  
   •  我變成了一個丑八怪 
   • 閱讀全文

    酸甜苦辣的一個星期

    小學生日記573字
    作者:容文倩
   •  
   •  
   • tóng
   • xué
   • men
   •  
   • gào
   •  
   •  同學們,告訴你!我
   • de
   • zhè
   • xīng
   • dōu
   •  
   • wèi
   • dào
   •  
   • duō
   • biàn
   •  
   • ò
   •  
   • men
   • 的這一個星期都“味道”多變。哦?你們
   • wèn
   • wéi
   • shí
   • me
   • hǎo
   •  
   • qǐng
   • tīng
   • wěi
   • wěi
   • dào
   • lái
   •  
   •  
   • 問我為什么好!那請你聽我娓娓道來……
   • 閱讀全文

    一個人在家

    小學生日記578字
    作者:陳曉云
   •  
   •  
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  1028日 星期一 晴
   •  
   •  
   •  
   • āi
   •  
   • zhēn
   • dǎo
   • méi
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • dōu
   • yǒu
   • shì
   •  哎,真倒霉!今天晚上爸媽都有事
   • chū
   • le
   •  
   • jiā
   • zhī
   • shèng
   • rén
   •  
   • suī
   • rán
   • jīng
   • 出去了,家里只剩我一個人。雖然我已經
   • 閱讀全文

    一個人在家

    小學生日記539字
    作者:張靜
   • rén
   • zài
   • jiā
   •  
   • 一個人在家 
   •  
   •  
   • ēi
   •  
   • jīn
   • tiān
   • wǎn
   • shàng
   • rén
   • zài
   • jiā
   •  
   • jiā
   • hái
   • tíng
   •  誒!今天晚上一個人在家,家里還停
   • diàn
   • le
   •  
   • 電了。
   • 閱讀全文

    《媽媽的童年》——(二)一個煎蛋

    小學生日記1000字
    作者:李哲鑫
   •  
   •  
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  星期三 晴 
   •  
   •  
   • ?
   • èr
   •  
   • jiān
   • dàn
   •  
   •  
   •  (二)一個煎蛋 
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • yòu
   • gěi
   • jiǎng
   • le
   • tóng
   • nián
   • de
   •  今天,媽媽又給我講了一個她童年的
   • 閱讀全文

    一個愉快的星期六

    小學生日記2302字
    作者:優秀王珂
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • shì
   • gāo
   • xìng
   • de
   •    今天,是個一個高興的一
   • tiān
   •  
   • zài
   • zhè
   • gāo
   • xìng
   • de
   • tiān
   • nèi
   • yǒu
   • bèi
   • jiāo
   • 天,在這高興的一天內也有一個我被教育
   • de
   • shì
   • shì
   • yǒu
   • gāo
   • xìng
   • yǐn
   • de
   •  
   • 的事是有高興引起的。
   • 閱讀全文

    “熱鬧”的一個下午

    小學生日記1002字
    作者:娃娃美人…
   •  
   • jīn
   • tiān
   • xià
   •  
   • yīn
   • wéi
   • yǒu
   • shì
   •  
   • yào
   • dài
   • 今天下午,媽媽因為有事,要帶我和弟
   • dào
   • gàn
   • jiā
   •  
   • dāng
   • shí
   •  
   • zhèng
   • zài
   • kàn
   • dòng
   • huà
   • piàn
   • 弟到干媽家去。當時,弟弟正在看動畫片
   •  
   • méi
   • tóu
   • nǎo
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  
   • suǒ
   • xiǎng
   •  
   • “沒頭腦和不高興”,所以他不想去,可
   • 閱讀全文

    一個“空位”

    小學生日記256字
    作者:祈福寶貝
   •  
   •  
   • qīng
   • sōng
   • de
   • shàng
   • le
   • gōng
   • jiāo
   • chē
   •  
   • jìn
   • tàn
   • le
   • kǒu
   •  我輕松的上了公交車,不禁嘆了口氣
   •  
   • lǎo
   • tiān
   •  
   • hǎo
   • duō
   • rén
   •  
   • gōng
   • jiāo
   • zhè
   • shì
   •  
   • jiān
   • :老天!好多人!公交這里幾乎是“摩肩
   • jiē
   • zhǒng
   •  
   •  
   • shǐ
   • yǒu
   • diǎn
   • chuǎn
   • guò
   •  
   • zhèng
   • dāng
   • chù
   • 接踵”,使我有點喘不過氣。正當我四處
   • 閱讀全文

    我是一個堅強的女孩

    小學生日記252字
    作者:吳思佳
   •  
   •  
   •             
   •  
   • nián
   •    
   •  
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •  2009 年6 月21日 星期日 晴
   •  
   •  
   •  
   • cóng
   • xiǎo
   • jiù
   • shì
   • jiān
   • qiáng
   • de
   • hái
   •  
   • lùn
   •  我從小就是一個堅強的女孩,不論
   • dào
   • shí
   • me
   • shì
   • qíng
   • dōu
   • yào
   • wán
   • chéng
   • zuì
   • chū
   • de
   • xìn
   • niàn
   •  
   • 遇到什么事情都要完成最初的信念。比如
   • 閱讀全文

    一個特殊的日子

    小學生日記619字
    作者:廖仁杰
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   •  
   • tiān
   • zhōng
   •  
   •  
   •  2009514日 星期四 天氣中雨 
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • yáng
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • yīn
   • de
   • yuè
   •  今天是陽歷 514日 ,陰歷的四月
   • èr
   • shí
   •  
   • duì
   • men
   • jiā
   • lái
   • shuō
   •  
   • zhè
   • shì
   • shū
   • de
   • 二十,對我們家來說,這是一個特殊的日
   • 閱讀全文

    一個晚上

    小學生日記385字
    作者:陳明昊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •     一個晚上
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • wán
   • bié
   • kāi
   • xīn
   •  
   • xīn
   • qíng
   • hěn
   • hǎo
   •  
   •  今天,我玩得特別開心,心情很好,
   • suǒ
   • jiù
   • zǎo
   • zǎo
   • de
   • shuì
   • le
   •  
   • zài
   • bàn
   •  
   • méng
   • 所以就早早的洗洗睡了。在半夜里,我朦
   • 閱讀全文

    一個廣告引發的故事

    小學生日記744字
    作者:jkl8462
   •  
   •  
   • guǎng
   • gào
   • yǐn
   • de
   • shì
   •  
   •  
   •  一個廣告引發的故事 
   •  
   •  
   • xià
   • yán
   • yán
   •  
   • bǎi
   • liáo
   • lài
   • tǎng
   • zài
   • shā
   • shàng
   •  夏日炎炎,我百無聊賴地躺在沙發上
   • kàn
   • diàn
   • shì
   •  
   • rán
   • yǒu
   • de
   • guǎng
   • gào
   • le
   • de
   • 看電視。忽然一個有趣的廣告步入了我的
   • 閱讀全文

    我理解了一個新詞——新聞時效性

    小學生日記716字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   • jiě
   • le
   • xīn
   •   “小學” 我理解了一個新詞
   •  
   •  
   • xīn
   • wén
   • shí
   • xiào
   • xìng
   •  
   • ——新聞時效性 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • yīn
   •  201023日 星期三 陰
   • 閱讀全文

    我理解了一個新詞——新聞時效性

    小學生日記716字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   • jiě
   • le
   • xīn
   •   “小學” 我理解了一個新詞
   •  
   •  
   • xīn
   • wén
   • shí
   • xiào
   • xìng
   •  
   • ——新聞時效性 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • yīn
   •  201023日 星期三 陰
   • 閱讀全文

    一個夢

    小學生日記191字
    作者:尤基煜
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • tiān
   •  
   • qíng
   •     2010年 418日 星期天 晴
   •  
   •  
   • jiā
   • zuò
   • guò
   • mèng
   • ma
   •  
   • guǒ
   • méi
   • yǒu
   • jiù
   • huì
   •  大家做過夢嗎,如果沒有那你就不會
   • gǎn
   • shòu
   • dào
   • mèng
   • de
   • yóu
   • zài
   •  
   • 感受到夢里的自由自在。
   • 閱讀全文

    一個月有32天

    小學生日記531字
    作者:凌心語
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • yǒu
   •       
   • tiān
   •  一個月有32
   •  
   •  
   •  
   • ——日記一則
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   • 200742日 星期一 晴
   • 閱讀全文

    一個電話

    小學生日記286字
    作者:任暢航
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • diàn
   • huà
   •  
   •  
   •   一個電話 
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   •  
   •  
   •  2010220日 星期六 晴 
   •  
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • men
   • gěi
   • jiě
   • jiě
   • le
   • diàn
   • huà
   •  
   •  晚上,我們給姐姐打了個電話。媽
   • 閱讀全文

    一個人玩電腦真痛快

    小學生日記854字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   •    閱讀提示: 1、黑色字體部
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    我想發明一個多功能耳機

    小學生日記350字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •    200784日 星期四 晴
   •  
   • xiǎng
   • míng
   • duō
   • gōng
   • néng
   • ěr
   • 我想發明一個多功能耳機
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    一個舊文具盒

    小學生日記328字
    作者:付晶峰
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •    2007719日 星期四 晴
   •  
   • jiù
   • wén
   • 一個舊文具盒
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    一個書包的議論

    小學生日記393字
    作者:周炎南
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •                         
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • qíng
   • kōng
   • wàn
   •  
   •  
   •   2010-3-6 星期六 晴空萬里 
   •  
   •  
   • zuó
   • tiān
   • shì
   • xīng
   •  
   • xià
   • kuài
   • fàng
   • xué
   • shí
   •  
   • chén
   • wěi
   •  昨天是星期五。下午快放學時,陳煒
   • duì
   • shuō
   •  
   •  
   • wèi
   •  
   • de
   • shū
   • bāo
   • me
   • xiǎo
   •  
   • hái
   • 燁對我說:“喂,你的書包咋那么小,還
   • 閱讀全文

    要做一個好孩子

    小學生日記164字
    作者:張竣銘
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shàng
   •  
   • ā
   •   今天上午,我和媽媽去一個阿姨
   • jiā
   • wán
   •  
   • jìn
   •  
   • ā
   • jiù
   • chū
   • le
   • duō
   • hǎo
   • chī
   • de
   • 家玩。一進屋,阿姨就拿出了許多好吃的
   • dōng
   •  
   • zhōng
   • bāo
   • hán
   • zuì
   • huān
   • chī
   • de
   • bīng
   • lín
   •  
   • 東西,其中包含我最喜歡吃的冰淇淋,我
   • 閱讀全文

    我有一個愿望

    小學生日記132字
    作者:葛文超
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   • liù
   •  
   • tiān
   •  
   • qíng
   •  
   •  20081122日 星期六 天氣 晴 
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zuì
   • jìn
   •  
   • nǎi
   • nǎi
   • shēng
   • bìng
   • le
   •  
   • zài
   • shū
   • shū
   • de
   • jīng
   • 最近,奶奶生病了,在爸爸和叔叔的精
   • 閱讀全文

    我喜歡的一個人

    小學生日記118字
    作者:張力123
   •  
   •  
   •  
   • huān
   • de
   • rén
   • shì
   •  
   • yǒu
   • yuán
   • yuán
   • de
   •  我喜歡的人是我媽媽,她有圓圓的
   • liǎn
   • dàn
   •  
   • shì
   • zhōng
   • xué
   • lǎo
   • shī
   •  
   • shì
   • de
   • bān
   • zhǔ
   • 臉蛋,她是中學老師,是一個負責的班主
   • rèn
   •  
   • xīng
   • liù
   • zǎo
   • zǎo
   • chuáng
   • zuò
   • zǎo
   • cān
   • gěi
   • chī
   •  
   • 任。她星期六早早起床做早餐給我吃,我
   • 閱讀全文

    一個人睡

    小學生日記251字
    作者:夏欣然
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •   2009710日 星期五 晴
   •  
   •  
   •  
   • wǎn
   • shàng
   •  
   • shuō
   • yīng
   • gāi
   • rén
   • shuì
   •  
   •  晚上,媽媽說你應該一個人睡,不
   • néng
   • zhěng
   • tiān
   • gēn
   • zhe
   • shuì
   • le
   •  
   • tīng
   • le
   • qíng
   • yuàn
   • 能整天跟著爸爸媽媽睡了,我聽了不情愿
   • 閱讀全文

    五個福娃一個家

    小學生日記174字
    作者:袁大一
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • jiā
   •     五個福娃一個家
   •  
   • 
   • zhī
   •  
   • zhāng
   • huà
   •  
   •  
   • shì
   • jiā
   •  
   • 五支筆,一張畫。 五個福娃是一家。
   • 閱讀全文

    小姨生了一個小妹妹

    小學生日記188字
    作者:杜靜芝
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • èr
   • jiǔ
   • nián
   • shí
   • yuè
   • shí
   •  
   • xīng
   • liù
   •   二九年十一月十四日 星期六
   •  
   • yīn
   • 陰
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • xiǎo
   • jiào
   • hóng
   •  
   • jīn
   • nián
   •       
   • suì
   •  
   • zài
   •  我有一個小姨叫俞宏,今年25歲,在
   • 閱讀全文

    不想一個人睡覺

    小學生日記99字
    作者:張蕓瑋
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •       
   • yuè
   •       
   •  
   • jīng
   •  20091124日 睛
   •  
   •  
   •  
   • zuó
   • wǎn
   •  
   • duì
   • shuō
   •  
   •  
   • men
   • yǒu
   • le
   • xīn
   •  昨晚,媽媽對我說:“我們有了新
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.guistation.com:开原市| www.huasupu.cn:三原县| www.culasse-moteur.com:犍为县| www.shouhui1.com:博客| www.meixinyuan-ic.com:阿图什市| www.martabevacqua.com:积石山| www.psicologiaconsciente.com:夏津县| www.kootenaylodge.com:铜川市| www.alao333.com:龙游县| www.labodaderafaypaula.com:法库县| www.blissfulrituals.com:五家渠市| www.fieldsue.com:景德镇市| www.golddragonrecruiter.com:勃利县| www.calentopia.com:昆明市| www.sonleyglove.com:丰台区| www.hithazaramovie.com:宜都市| www.jljtf.com:大新县| www.illusionsandreality.com:泰来县| www.yjtqw.cn:漾濞| www.gibraltarrocktours.com:朝阳区| www.mfhmn.com:肥乡县| www.sweetnthings.com:新泰市| www.mfcsj.com:平陆县| www.chimuwaza.com:太原市| www.oxford2cambridge.net:克什克腾旗| www.dachadian.com:黄大仙区| www.023chbg.com:晋宁县| www.spielothekspiele.com:崇仁县| www.xmpa18.com:嘉义县| www.tammyhomesold.com:手游| www.ccnaexamstudy.com:平利县| www.gaindealsspot.com:册亨县| www.936729.com:崇文区| www.idcmk.com:新密市| www.sermicomair.com:伊吾县| www.serviceideas-blog.com:海宁市| www.kaimasu-online.com:平武县| www.pmw2bol.com:陇西县| www.kdtlw.cn:开平市| www.davidmshapiro.com:拜城县| www.ppmss.com:宾川县| www.ovomasturbador.com:会宁县| www.citiestoashes.com:特克斯县| www.healthyrootcanal.org:盐池县| www.mejoresamigas.net:和田县| www.pearsonind.com:武城县| www.artpairs.com:阳泉市| www.guowangdewangguo.com:聂拉木县| www.guggamugga.com:邻水| www.exteni.com:和林格尔县| www.tech133.com:大名县| www.frenchjacuzzi.com:柳州市| www.shahnawazenterprises.com:牡丹江市| www.wordsilove.org:平利县| www.aromatherapy-eucalyptus.com:甘孜县| www.thevargasgroup.net:柞水县| www.adonis-danieletto.com:长子县| www.xzjwgczw.com:邳州市| www.la-gold.com:高邮市| www.tente-igloo-gonflable.com:成都市| www.658peizi.com:通许县| www.z5662.com:沂水县| www.jimmysocks.com:西华县| www.gunungpoker.org:云梦县| www.isi-stone.com:安吉县| www.xwnkw.cn:阿克苏市| www.wwwbc250.com:八宿县| www.bishuikuai.com:贵德县| www.dma-chap8.com:民县| www.ganzaojijs.com:溧水县| www.tuvikimhac.com:师宗县| www.983mu.com:柏乡县| www.ehsggs.com:巴东县| www.relishculinaryschool.com:克什克腾旗| www.testingtutorials.net:博客| www.corprussia.com:龙江县| www.advancedperformers.com:石景山区| www.tanglay.net:岱山县| www.gztaiji.cn:舒城县| www.9959gp.com:万年县| www.852315.com:尚志市| www.pressplaycoach.com:瑞昌市| www.cp3115.com:湟中县| www.mofo-nyc.com:松溪县|