• <rt id="m6547"></rt>
   <source id="m6547"></source>

   林老師,對不起

   小學生日記694字
   作者:smhuyan
  1.                         
  2.  
  3. xīng
  4. sān
  5.  
  6.  
  7. qíng
  8. 2009-4-8 星期三 晴
  9.  
  10.  
  11. shēng
  12. zhōng
  13.  
  14. nán
  15. miǎn
  16. huì
  17. yǒu
  18. xiē
  19. shì
  20.  
  21. huì
  22. ràng
  23. hài
  24.  一生中,難免會有一些事,會讓你害
  25. xiū
  26.  
  27. ràng
  28. gān
  29.  
  30. ràng
  31.  
  32.  
  33. zhì
  34.  
  35. què
  36. wéi
  37. 羞,讓你尷尬,讓你……至于我,我卻為
  38. men
  39. ?
  40. zhǐ
  41. men
  42. quán
  43. bān
  44. tóng
  45. xué
  46.  
  47. de
  48. háng
  49. wéi
  50. gǎn
  51. dào
  52. xiū
  53. kuì
  54. 我們(指我們全班同學)的行為感到羞愧
  55.  
  56.  
  57.  
  58. 。 
  59.  
  60.  
  61. xīng
  62. sān
  63. de
  64. jiē
  65. yīn
  66.  
  67. yuán
  68. běn
  69. shì
  70. shàng
  71. wén
  72.  星期三的那節音樂課,原本是上語文
  73. de
  74.  
  75. dàn
  76. shì
  77. yīn
  78.  
  79.  
  80. lǎo
  81. shī
  82. què
  83. lái
  84. le
  85.  
  86.  
  87. nín
  88. biàn
  89. zǒu
  90. 的,但是音 樂 老師卻來了……您便走
  91. le
  92. chū
  93.  
  94.  
  95. yīn
  96.  
  97. lǎo
  98. shī
  99. jiāo
  100. tán
  101.  
  102.  
  103.  
  104. 了出去, 和音樂 老師交談。 
  105.  
  106.  
  107. dùn
  108. shí
  109.  
  110. jiāo
  111. shì
  112. xiàng
  113. zhà
  114. le
  115. guō
  116. de
  117.  
  118. nào
  119. hōng
  120. hōng
  121.  頓時,教室里像炸了鍋似的,鬧烘烘
  122. de
  123.  
  124. huó
  125. xiàng
  126. xiǎo
  127. cài
  128. chǎng
  129.  
  130. zhè
  131. shí
  132.  
  133. kàn
  134. kàn
  135. tóng
  136. xué
  137. men
  138.  
  139. 的,活像個小菜場。這時,看看同學們,
  140. yǒu
  141. de
  142. zài
  143. shēng
  144. jiāo
  145. tán
  146.  
  147. yǒu
  148. de
  149. què
  150. wéi
  151. shàng
  152. wén
  153. hái
  154. shì
  155. 有的在大聲交談;有的卻為上語文課還是
  156. yīn
  157. zhēng
  158. miàn
  159. hóng
  160. ěr
  161. chì
  162.  
  163. yǒu
  164. de
  165. zhòng
  166. zhòng
  167. pāi
  168. 音樂課爭得面紅耳赤;有的則重重地拍打
  169. zhe
  170. zhuō
  171.  
  172. wéi
  173. men
  174. de
  175. jiāo
  176. shì
  177. zēng
  178. tiān
  179. le
  180. fèn
  181.  
  182. cáo
  183. 著桌子,為我們的教室增添了幾分“嘈雜
  184.  
  185.  
  186.  
  187.  
  188. ”。 
  189.  
  190.  
  191. tài
  192. chǎo
  193. le
  194.  
  195. yòng
  196. shǒu
  197. méng
  198. zhù
  199. ěr
  200. duǒ
  201.  
  202. lěng
  203. fáng
  204. jiān
  205.  太吵了,我用手蒙住耳朵,冷不防尖
  206. jiào
  207. le
  208. shēng
  209.  
  210. shì
  211. xiǎng
  212. huǎn
  213. jiě
  214. jiāo
  215. shì
  216. de
  217. chǎo
  218. nào
  219. shēng
  220.  
  221. 叫了一聲,試圖想緩解教室里的吵鬧聲。
  222. shì
  223.  
  224. tóng
  225. xué
  226. men
  227. de
  228.  
  229. zhòng
  230. chàng
  231.  
  232. jīng
  233. gài
  234. le
  235. 可是,同學們的“幾重唱”已經覆蓋了我
  236. de
  237. jiān
  238. jiào
  239. shēng
  240.  
  241. yào
  242. zhī
  243. dào
  244.  
  245. de
  246. jiān
  247. jiào
  248. shēng
  249. zài
  250. shēng
  251. zhōng
  252. 的尖叫聲。要知道,我的尖叫聲在女生中
  253. shì
  254. shù
  255. shù
  256. èr
  257. de
  258.  
  259. xiàn
  260. zài
  261.  
  262. men
  263. xiǎng
  264. xiàng
  265. dāng
  266. 可是數一數二的。現在,你們可以想象當
  267. shí
  268. jiāo
  269. shì
  270. yǒu
  271. duō
  272. chǎo
  273. le
  274. ba
  275.  
  276. zhè
  277. shí
  278.  
  279. nín
  280. zǒu
  281. le
  282. jìn
  283. lái
  284. 時教室里有多吵了吧!這時,您走了進來
  285.  
  286. jiū
  287. chū
  288. le
  289. dǎo
  290. méi
  291. de
  292. nán
  293. tóng
  294. xué
  295.  
  296. dài
  297. zhe
  298. zǒu
  299. chū
  300. ,揪出了一個倒霉的男同學,帶著他走出
  301. le
  302. jiāo
  303. shì
  304.    
  305. tǎng
  306. huō
  307.  
  308. tān
  309. cán
  310. chù
  311.  
  312.  
  313. huán
  314.  
  315. yūn
  316. lín
  317. 了教室/淌依锪⒖貪簿蠶呂矗??桓?氳粼
  318. jié
  319. yǎn
  320.  
  321.  
  322.  
  323. qiàn
  324. zhān
  325. nuò
  326.  
  327.  
  328. píng
  329. 詰厴隙寄芴??N頤歉詹諾木俁??坪躋
  330.  
  331. gōu
  332. shǎn
  333. sòng
  334. qiè
  335.  
  336. nào
  337. xiè
  338.  
  339.  
  340.  
  341. 丫?鉤閃宋頤竊諛?鬧械幕滌∠蟆! 
  342.  
  343.  
  344. yīn
  345.  
  346.  
  347. lǎo
  348. shī
  349. jìn
  350. le
  351. jiāo
  352. shì
  353.  
  354. liǎn
  355. yán
  356.  
  357.  音 樂 老師進了教室,一臉嚴肅,
  358. liáng
  359. jiǔ
  360.  
  361. cái
  362. zhèng
  363. zhòng
  364. shuō
  365.  
  366.  
  367. běn
  368. lái
  369. wéi
  370.  
  371. liù
  372. 良久,她才鄭重地說:“我本來以為,六
  373. bān
  374. shì
  375. yǒu
  376. mào
  377. de
  378. hǎo
  379. bān
  380.  
  381. men
  382. jīn
  383. tiān
  384. de
  385. 班是一個有禮貌的好班級,可你們今天的
  386. háng
  387. wéi
  388.  
  389. jiù
  390. shì
  391. duì
  392. men
  393. bān
  394. zhǔ
  395. rèn
  396. de
  397. zūn
  398. zhòng
  399.  
  400.  
  401. lín
  402. 行為,就是對你們班主任的不尊重。 林
  403.  
  404. lǎo
  405. shī
  406. zài
  407. de
  408. xīn
  409. zhōng
  410.  
  411. shì
  412. chēng
  413. zhí
  414. de
  415. hǎo
  416. lǎo
  417. 老師在我的心目中,是一個稱職的好老
  418. shī
  419.  
  420. xīn
  421. xiǎng
  422. zhe
  423. gōng
  424. zuò
  425.  
  426. hěn
  427. kàn
  428. zhòng
  429. gōng
  430. zuò
  431.  
  432. ér
  433. jīn
  434. 師,他一心想著工作,很看重工作。而今
  435. tiān
  436.  
  437. men
  438.  
  439.  
  440.  
  441.  
  442.  
  443. 天,你們……” 
  444.  
  445.  
  446. yīn
  447.  
  448.  
  449. lǎo
  450. shī
  451. de
  452. fān
  453. huà
  454.  
  455. shǐ
  456. men
  457.  音 樂 老師的一番話,使我們個個
  458. dōu
  459. hǎo
  460. xià
  461. le
  462. tóu
  463.  
  464. shì
  465. ya
  466.  
  467. yīn
  468.  
  469.  
  470. 都不好意思地低下了頭。是呀,音 樂 
  471. lǎo
  472. shī
  473. shuō
  474. duì
  475.  
  476. jīn
  477. tiān
  478. men
  479. de
  480. háng
  481. wéi
  482.  
  483.  
  484. lín
  485.  
  486. lǎo
  487. 老師說得對,今天我們的行為, 林 老
  488. shī
  489. huì
  490. duō
  491. shī
  492. wàng
  493. ya
  494.  
  495. kěn
  496. ?
  497. huì
  498. jiào
  499. zài
  500. gōng
  501. zuò
  502. 師會多失望呀!他肯定會覺得自己在工作
  503. shàng
  504. de
  505. chū
  506.  
  507. zhè
  508. nián
  509. de
  510. hán
  511. xīn
  512.  
  513. shì
  514. duō
  515. me
  516. de
  517. 上的付出,這幾年的含辛茹苦,是多么的
  518. zhí
  519.  
  520.  
  521.  
  522. 不值得! 
  523.  
  524.  
  525. lín
  526.  
  527. lǎo
  528. shī
  529.  
  530. men
  531. zuò
  532. de
  533. duì
  534.  
  535. zài
  536. zhè
  537.  林 老師,我們做的不對,我在這里
  538.  
  539. xiàng
  540. nín
  541. dào
  542. qiàn
  543.  
  544. dài
  545. biǎo
  546. quán
  547. bān
  548. tóng
  549. xué
  550. xiàng
  551. nín
  552. dào
  553. qiàn
  554.  
  555.  
  556. ,向您道歉,代表全班同學向您道歉 :
  557.  
  558. duì
  559.  
  560.  
  561. bǎo
  562. zhèng
  563.  
  564. hòu
  565. de
  566. wén
  567. shàng
  568.  
  569. “對不起!”我保證,以后的語文課上,
  570. men
  571. huì
  572. gèng
  573. jiā
  574. zhuān
  575. xīn
  576.  
  577.  
  578.  
  579.  
  580.  
  581. 我們會更加得專心!  
  582.  
  583.          
  584. huān
  585. yíng
  586. tóu
  587. gǎo
  588.  
  589.  
  590.  
  591. 123歡迎你投稿  
    
   無注音版:
    2009-4-8 星期三
    晴
     一生中,難免會有一些事,會讓你害羞,讓你尷尬,讓你……至于我,我卻為我們(指我們全班同學)的行為感到羞愧。
    
     星期三的那節音樂課,原本是上語文的,但是音 樂 老師卻來了……您便走了出去, 和音樂 老師交談。
    
     頓時,教室里像炸了鍋似的,鬧烘烘的,活像個小菜場。這時,看看同學們,有的在大聲交談;有的卻為上語文課還是音樂課爭得面紅耳赤;有的則重重地拍打著桌子,為我們的教室增添了幾分“嘈雜”。
    
     太吵了,我用手蒙住耳朵,冷不防尖叫了一聲,試圖想緩解教室里的吵鬧聲。可是,同學們的“幾重唱”已經覆蓋了我的尖叫聲。要知道,我的尖叫聲在女生中可是數一數二的。現在,你們可以想象當時教室里有多吵了吧!這時,您走了進來,揪出了一個倒霉的男同學,帶著他走出了教室/淌依锪⒖貪簿蠶呂矗??桓?氳粼詰厴隙寄芴??N頤歉詹諾木俁??坪躋丫?鉤閃宋頤竊諛?鬧械幕滌∠蟆!
    
    音 樂 老師進了教室,一臉嚴肅,良久,她才鄭重地說:“我本來以為,六班是一個有禮貌的好班級,可你們今天的行為,就是對你們班主任的不尊重。 林
    老師在我的心目中,是一個稱職的好老師,他一心想著工作,很看重工作。而今天,你們……”
    
     音 樂 老師的一番話,使我們個個都不好意思地低下了頭。是呀,音 樂 老師說得對,今天我們的行為, 林 老師會多失望呀!他肯定會覺得自己在工作上的付出,這幾年的含辛茹苦,是多么的不值得!
    
     林 老師,我們做的不對,我在這里,向您道歉,代表全班同學向您道歉 :“對不起!”我保證,以后的語文課上,我們會更加得專心!
    
    
    123歡迎你投稿
     

    對不起,老師!

    小學生日記393字
    作者:吳益缽
   • duì
   •  
   • lǎo
   • shī
   •  
   • 對不起,老師!
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • zhēn
   • de
   • hěn
   • duì
   •  
   •  老師真的很對不起!
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • duì
   • shēn
   • gǎn
   • bào
   • qiàn
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zài
   • shàng
   • nín
   • de
   •  老師對此我深感抱歉,因為在上您的
   • 閱讀全文

    老師不在的時候

    小學生日記389字
    作者:花穗
   •  
   •  
   •  
   • dīng
   • líng
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zǎo
   • de
   • líng
   • shēng
   • xiǎng
   • lái
   •  “丁零——”,早讀課的鈴聲響起來
   • le
   •  
   • dàn
   • lǎo
   • shī
   • què
   • chí
   • chí
   • méi
   • lái
   • shàng
   •  
   • zuò
   • wéi
   • zhí
   • bān
   • 了,但老師卻遲遲沒來上課。作為值日班
   • zhǎng
   • de
   •  
   • jiāo
   • cháo
   • lǎo
   • shī
   • lái
   • de
   • fāng
   • xiàng
   • wàng
   • zhe
   •  
   •  
   • 長的我,焦急地朝老師來的方向望著。 
   • 閱讀全文

    林老師,對不起

    小學生日記694字
    作者:smhuyan
   •                         
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   •  
   • qíng
   • 2009-4-8 星期三 晴
   •  
   •  
   • shēng
   • zhōng
   •  
   • nán
   • miǎn
   • huì
   • yǒu
   • xiē
   • shì
   •  
   • huì
   • ràng
   • hài
   •  一生中,難免會有一些事,會讓你害
   • xiū
   •  
   • ràng
   • gān
   •  
   • ràng
   •  
   •  
   • zhì
   •  
   • què
   • wéi
   • 羞,讓你尷尬,讓你……至于我,我卻為
   • 閱讀全文

    獻給老師的詩

    小學生日記349字
    作者:李歡
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   • duō
   • shǎo
   • nián
   • jiē
   • lún
   • huí
   •  
   •    1  多少年季節輪回,
   • duō
   • shǎo
   • chūn
   • xià
   • qiū
   • dōng
   •  
   •  
   • 多少個春夏秋冬, 
   •  
   •  
   • shì
   • hóng
   • zhú
   • rán
   • shāo
   • zhe
   • liàng
   • de
   • shēng
   • mìng
   •  
   •  
   •  你是紅燭燃燒著亮麗的生命, 
   • 閱讀全文

    給宋老師的一封信

    小學生日記797字
    作者:胡迅雷
   •  
   •  
   • gěi
   • sòng
   • lǎo
   • shī
   • de
   • fēng
   • xìn
   •  
   •  
   •  給宋老師的一封信 
   •  
   • jìng
   • ài
   • de
   • sòng
   • lǎo
   • shī
   •  
   •  
   •  
   • 敬愛的宋老師: 
   •  
   •  
   • nín
   • hǎo
   •  
   •  
   •  
   •  您好! 
   • 閱讀全文

    討厭老師占課

    小學生日記183字
    作者:100%酷=罾…
   •  
   •  
   •  
   •  
   •                
   •  
   •  
   •  
   •   CHINA  
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • yòu
   • shēng
   • le
   • jiàn
   • kuài
   • de
   • shì
   •  
   •  今天又發生了一件不愉快的事:那
   • jiù
   • shì
   • bān
   • zhǔ
   • rèn
   •    
   • lǎo
   • shī
   • yòu
   • zhàn
   • men
   • de
   • yīn
   • le
   •  
   • 就是班主任*老師又占我們的音樂課了!我
   • 閱讀全文

    我的老師

    小學生日記402字
    作者:幻紫蘇姬
   •  
   • jiāo
   • guò
   • de
   • lǎo
   • shī
   • suàn
   • lái
   • yǒu
   • sān
   • shí
   • duō
   • wèi
   • le
   •  
   • ràng
   • 教過我的老師算起來有三十多位了,讓
   • yìn
   • xiàng
   • zuì
   • shēn
   • de
   • jiù
   • shì
   • shàng
   • xué
   • qián
   • bān
   • shí
   • lǎo
   • shī
   •  
   • 我印象最深的就是我上學前班時何老師,
   • yīn
   • wéi
   • lùn
   • shí
   • me
   • shí
   • hòu
   • dōu
   • xiàng
   • jiě
   • jiě
   • yàng
   • jiāo
   • dǎo
   • 因為無論什么時候她都像大姐姐一樣教導
   • 閱讀全文

    不好,老師發火了

    小學生日記469字
    作者:朱華
   •  
   • hǎo
   •  
   • lǎo
   • shī
   • huǒ
   • le
   •  
   •  
   • “不好,老師發火了!”
   •  
   •  
   • zhū
   • huá
   •  朱華
   •  
   •  
   • zhōng
   • de
   • xiě
   •  
   • bān
   • shàng
   • shí
   • chuán
   • lái
   • zhèn
   • zhèn
   • xuān
   •  中午的寫字課,班上不時傳來陣陣喧
   • 閱讀全文

    老師,您別走

    小學生日記616字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •       
   •  2009324
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yǒu
   • néng
   • yào
   • zǒu
   • le
   •  
   •  
   • qīng
   • chǔ
   • de
   • tīng
   •  “我有可能要走了,”我清楚的聽
   • jiàn
   • lǎo
   • shī
   • duì
   • shuō
   •  
   • zhè
   • huà
   • yóu
   • dào
   • shǎn
   • diàn
   • 見葉老師對媽媽說,這句話猶如一道閃電
   • 閱讀全文

    葉老師,我們讓您生氣了

    小學生日記443字
    作者:peterz
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  200953
   •  
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   •  
   • men
   • jiù
   • xiàng
   • shān
   • shàng
   • de
   • niú
   •  
   •  葉老師,我們就像那山坡上的牛,
   •  
   •  
   •  
   • 閱讀全文

    我們的科學老師

    小學生日記692字
    作者:櫻桃1
   •  
   •  
   • men
   • de
   • xué
   • lǎo
   • shī
   •  我們的科學老師
   •  
   •  
   • men
   • de
   • xué
   • lǎo
   • shī
   • bié
   • gǎo
   • xiào
   •  
   • zhì
   • zěn
   • me
   •  我們的科學老師特別搞笑,至于怎么
   • gǎo
   • xiào
   •  
   • ràng
   • dāo
   • lái
   •  
   •  
   • 搞笑,不如讓我細細叨來……
   • 閱讀全文

    謝謝您,老師

    小學生日記669字
    作者:PETERZ
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •      
   •  
   •  
   • jiǔ
   • yuè
   • shì
   • zhí
   • niàn
   • de
   •  
   • jiǔ
   • yuè
   • shì
   •  九月是個值得紀念的日子,九月是我
   • men
   • gǎn
   • ēn
   • de
   • jiē
   •  
   • ràng
   • men
   • zài
   • jiǔ
   • yuè
   • shí
   • xiàn
   • shàng
   • 們感恩的節日,讓我們在九月十日里獻上
   • 閱讀全文

    新學期新老師

    小學生日記596字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xīn
   • xué
   • xīn
   • lǎo
   • shī
   •  
   •   1   新學期新老師 
   •  
   •  
   •             
   • nián
   •    
   • yuè
   •    
   •  
   • xīng
   • sān
   •  
   • yīn
   •  201033日 星期三 陰
   •  
   •  
   • xīn
   • xué
   • dào
   • le
   •  
   • shù
   • xué
   • lǎo
   • shī
   •  
   • yīng
   • lǎo
   • shī
   •  新學期到了,數學老師 和英語老師
   • 閱讀全文

    新老師

    小學生日記934字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •   :    閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    老師真偏心

    小學生日記889字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •    1 2     閱讀
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
   • wén
   •  
   • 文字;
   • 閱讀全文

    語文老師真“狠”心

    小學生日記784字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • xiǎo
   • xué
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   “小學”    閱讀提
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   • 示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文
   •  
   • 字;
   • 閱讀全文

    讓老師失望的張澤濱

    小學生日記683字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    可怕的英語老師

    小學生日記911字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •   x    閱讀提示:
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    老師,你好嗎

    小學生日記265字
    作者:陳雨婕
   •  
   •  
   •  
   • jìng
   • ài
   • de
   • lǎo
   • shī
   •  
   •  
   •  
   •  敬愛的老師: 
   •  
   •  
   • nín
   • xiàng
   • gēn
   • zhú
   •  
   • suī
   • rán
   • ruò
   •  
   • dàn
   • yǒu
   • fèn
   •  您像一根蠟燭,雖然細弱,但有一份
   •  
   • fèn
   • guāng
   •  
   • zhào
   • liàng
   • le
   • bié
   • rén
   •  
   • hào
   • jìn
   • le
   • 熱,發一分光,照亮了別人,耗盡了自己
   • 閱讀全文

    第一次送賀卡給老師

    小學生日記1049字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • chū
   • chù
   •    
   •  
   •    
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   出處1 2    閱讀提
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   • 示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文
   •  
   • 字;
   • 閱讀全文

    老師過分了

    小學生日記720字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   • zhù
   • le
   • ma
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   •   記住了嗎?    閱讀
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • 提示: 1、黑色字體部分為曾伊的原生態
   • wén
   •  
   • 文字;
   • 閱讀全文

    我是爸爸的小老師

    小學生日記1088字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •        閱讀提示
   •  
   •  
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   • : 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字
   •  
   • 閱讀全文

    老師也丟三落四

    小學生日記841字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •       閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    小老師真難當

    小學生日記1514字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    可憐天下老師心

    小學生日記945字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    老師這樣教我們

    小學生日記197字
    作者:韓雅靜
   •  
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • zhè
   • yàng
   • jiāo
   • men
   •  老師這樣教我們
   •  
   •  
   •  
   • lǎo
   • shī
   • zěn
   • yàng
   • jiāo
   • men
   •  
   • gěi
   • men
   • jiǎng
   • jiǎng
   •  
   •  老師怎樣教我們,我給你們講講:
   • lǎo
   • shī
   • xiān
   • ràng
   • men
   • xué
   •  
   • jiù
   • shì
   • duàn
   • xiě
   • 老師先讓我們自學,也就是自己把段意寫
   • 閱讀全文

    第一次被老師罵

    小學生日記526字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • qíng
   •    316日 星期一 晴
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   • shì
   • dǎo
   • méi
   • tòu
   • le
   •  
   • shēn
   • wéi
   • bān
   •  今天我可是倒霉透了,身為一個副班
   • zhǎng
   •  
   • zài
   • jīn
   • tiān
   • jǐn
   • bèi
   • lǎo
   • shī
   • le
   • cān
   •  
   • hái
   • bèi
   • lǎo
   • 長,在今天不僅被老師罵了一餐,還被老
   • 閱讀全文

    老師怎么啦?

    小學生日記1264字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •    
   •  
   •      閱讀提示: 1
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文

    老師又霸占我們的體育課

    小學生日記399字
    作者:曾雨清
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •    
   • yuè
   •       
   •  
   • xīng
   •  
   • yīn
   •   330日 星期一 陰
   •  
   •  
   •  
   • jīn
   • tiān
   •  
   • quán
   • bān
   • tóng
   • xué
   • dōu
   • shí
   • fèn
   • gāo
   • xìng
   •  
   •  今天,全班同學都十分高興,個個
   • dōu
   • zài
   • liàn
   • tiào
   • shéng
   • de
   • dòng
   • zuò
   •  
   • yīn
   • wéi
   • zhōng
   • jiù
   • 都在練習跳繩的動作,因為中午體育課就
   • 閱讀全文

    老師撒謊

    小學生日記743字
    作者:曾伊
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
   • yuè
   • shì
   •  
   •  
   •       閱讀提示: 
   •    
   •  
   • hēi
   • fèn
   • wéi
   • céng
   • de
   • yuán
   • shēng
   • tài
   • wén
   •  
   • 1、黑色字體部分為曾伊的原生態文字;
   •  
   •    
   •  
   • ?
   • ?
   • hào
   • miàn
   • wén
   •  
   • shì
   • bèi
   • shān
   • diào
   • de
   • céng
   • yuán
   • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
   • 閱讀全文
   菲林彩票 www.hashtagluzit.com:惠水县| www.ilaoer.com:贡山| www.bromoijenvacation.com:常州市| www.chmyl.com:新建县| www.bjjyzy.com:定州市| www.hougangopenmri.com:柏乡县| www.hkajwx.com:易门县| www.moutevenceras.com:仁寿县| www.ranpuya.com:开江县| www.6819666.com:遂昌县| www.dy-yey.com:安塞县| www.hg29789.com:灵寿县| www.ukmagic.net:武汉市| www.airuite0553.com:玛纳斯县| www.andyhennegan.com:富民县| www.018448.com:康保县| www.creativeshoponline.com:福海县| www.mq665.com:方城县| www.moneykoo.com:吐鲁番市| www.01qiuxiady.com:衡南县| www.cantastorie05.com:玉山县| www.dawntoner.com:延寿县| www.shenqi5150.com:富源县| www.rcsellshomes.com:罗平县| www.weekdigital.com:镇原县| www.troughtonmichael.com:隆回县| www.sitegrindermastery.com:靖安县| www.cm766.com:大埔区| www.ladyrss.com:弥渡县| www.sihushiping.com:东明县| www.franczyzy.com:北票市| www.ypiasby.com:蓝田县| www.kavaccinos.com:沅江市| www.emploi-quebec-trousse.com:海盐县| www.hg10345.com:汾西县| www.3182114.com:屏山县| www.shopthapcam.com:苍南县| www.basicherbals.com:田林县| www.clarebirth.com:廊坊市| www.aomei1.com:普陀区| www.018448.com:夏河县| www.78iis.com:五寨县| www.aapkanpur.com:故城县| www.dlm-music.com:盖州市| www.speaklan.com:富蕴县| www.howtowriteanad.com:平安县| www.lsyqsm.com:万年县| www.beverlysteelasia.com:慈溪市| www.calentopia.com:深水埗区| www.crystaltunisia.com:甘泉县| www.beldonseattle.com:福建省| www.blackphoenixband.com:涞源县| www.theabsenceofsounds.com:宜宾县| www.extrapolater.com:根河市| www.inspirediversity.com:酉阳| www.yeahw.com:阿鲁科尔沁旗| www.southfumigation.com:南华县| www.alpacascanada.com:定兴县| www.dllzjt.com:临武县| www.esbtrade.com:温宿县| www.cp7769.com:建水县| www.gabrielmoginot.com:五台县| www.djtamotsu.com:吉林市| www.surprisegiftt.com:尚义县| www.mca0.com:道孚县| www.hust-hy.com:舞阳县| www.arzummodaevi.com:红安县| www.rivalecanecorsos.com:公安县| www.mr-impact-windows.com:闽清县| www.youjiao2.com:汉中市| www.cp2959.com:高青县| www.tudoparacelular.com:泊头市| www.thewavesmalta.com:宝兴县| www.kqjcs.cn:峨边| www.androidanalyze.com:饶平县| www.homakimiblog.com:柳林县| www.zyfoodmachine.com:从化市| www.dracowar-gaming.com:五常市| www.xianghongdian.com:衡南县| www.yt9168.com:巧家县| www.bestfoodsrecipe.com:民和| www.gxyingjing.com:广河县| www.antho-paris.com:屏东市| www.1pshouhui.com:绿春县|